Změna zdravotní pojišťovny – čas máte do září

pojisteni

Přemýšlíte o změně zdravotní pojišťovny? Ze zákona na tuto změnu máte nárok. Jen však jednou za rok a k přesně daným datům. Proto je důležité si nyní pospíšit. Nyní máte čas jen do začátku září.

Lze měnit každý rok, vždy však k určitému datu

Zdravotní pojišťovnu můžete měnit, zákon zakotvuje princip plurality a svobodného výběru zdravotních pojišťoven. Má to však malý háček, vždy můžete změnu učinit ke konkrétnímu datu. Každý rok je to buď k 1. lednu nebo k 1. červenci. Změnu pak lze činit jen jednou za rok. Pokud tedy nyní přemýšlíte nad změnou, nejbližší změna je nyní k 1. lednu 2023. To však znamená, že k přeregistraci je potřeba zažádat v době od 1. července do 30. září 2022. Pokud byste se spokojili se změnou pojišťovny až k 1. červenci následujícího roku, pak musíte žádost učinit v době od 1. ledna do 31. března 2023.

Co je ke změně potřeba

Pro přechod od jedné zdravotní pojišťovny ke druhé je nutné vyplnit žádost – přihlášku. Formulář je k nalezení online na webu zdravotní pojišťovny, jejíž pojištěncem či pojištěnkou chcete být. Často je však potřeba vlastnoruční podpis, bez vytištění se tak neobejdete. Zvolená pojišťovna vás pak sama automaticky odhlásí u pojišťovny staré. Následně vám zašle průkaz pojištěnce. Samotný proces odhlášení a přihlášení se k nové pojišťovně je tak vcelku jednoduchý, do jisté míry automatický. Po změně však máte dle zákona hned několik povinností.

Ohlašovací povinnosti pojištěnce

Jako pojištěnec máte zákonné povinnosti ohlásit změnu pojišťovny. Tuto změnu musíte nahlásit u svého lékaře a, jste-li zaměstnancem, také v práci svému zaměstnavateli. Zároveň je nutné toto učinit co nejdříve, zákon stanoví nejzazší lhůtu 8 dní po proběhnutí změny. Bavíme-li se tedy o změně zdravotní pojišťovny k 1. lednu následujícího roku, 8. ledna 2023 nejpozději by měl zaměstnavatel i lékař o takové změně vědět. Pokud byste změnu nenahlásili, mohl by zaměstnavatel pořád posílat vaše pojistné staré pojišťovně, u nové by vám tak vznikal dluh, přičemž penále tvoří 0,05 % z dlužné částky.

Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/prazdniny-muzete-vyzit-ke-zmene-zdravotni-pojistovny-cas-mate-do-konce-zari/, https://www.finance.cz/497915-zmena-zdravotni-pojistovny/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.