Zkrácené úvazky mají být podpořeny daňovou slevou

Práce

Částečné úvazky jsou pro mnohé skupiny zaměstnanců lepší možností než jedna práce se standartní pracovní dobou. Nyní by nová legislativa měla tyto zkrácené úvazky zvýhodnit a udělat je atraktivnější, a to pomocí daňového zvýhodnění. Bude to stačit?

Česko v počtu zkrácených úvazků zaostává

Dle Eurostatu Česká republika výrazně zaostává ve využívání zkrácených úvazků za zeměmi západní Evropy. V Nizozemsku ji využívá 37 %, u nás jen 10 % všech zaměstnanců. V čem je u nás problém? Jde o celkový přístup firem k částečným úvazkům, ale i k flexibilní práci – například formou home office. Firemní kultura a přemýšlení manažerů využívání zkrácených úvazků nepomáhá. Čeští zaměstnavatelé jsou spíše konzervativní a drží se pevné pracovní dobu v kanceláři. Potlačují individuální potřeby a situace jednotlivých zaměstnanců. Tento přístup je náročnější ne vedení a může být méně efektivní.

Snížení pojistného

Příští rok, konkrétně od února roku 2023, by měla platit legislativa, která by zkrácené úvazky udělala více atraktivní. Novela zákona o pojistném na sociálním zabezpečení zavede slevu pět procentních bodů na pojistném, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel. Nově firmy odvedou za pracovníka na zkráceném úvazku 19,8 % z jeho vyměřovacího základu místo současných 24,8 %.  Sleva však může být uplatněna jen pro některé zaměstnance. Například pro zaměstnance nad 55 let, rodiče pečující o dítě do 10 let, studenty, osoby po rekvalifikaci, zdravotně postižené a zaměstnance mladší 21 let.

Podmínky uplatnění slevy

Pakliže zaměstnancům pracovní úvazek nepřekročí 4/5 standardního úvazku, pak je možné, aby zaměstnavatel za výše uvedených podmínek uplatnil slevu na pojistném. Výjimku tvoří pracovníci do 21 let. U nich má nárok na slevu zaměstnavatel i při vyšším závazku. Důvodová zpráva novely zákona tuto výjimku vysvětluje tak, že má jít o záměr podpořit zaměstnávání čerstvých absolventů středních škol a odborných učilišť.

Zdroj: https://www.idnes.cz/finance/prace-a-podnikani/zkraceny-uvazek-prace-zamestnani-rodic-student-duchodce.A220907_184646_podnikani_daja, https://www.idnes.cz/finance/prace-a-podnikani/zkraceny-uvazek-prace-zamestnani-rodic-student-duchodce.A220907_184646_podnikani_daja

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.