Životní pojištění: Jak ho co nejvýhodněji nastavit?

Rodina

Chcete si s zřídit životní pojištění? Přemýšlíte, jak si ho co nejvýhodněji nastavit?  Na trhu s pojištěním patří právě životní pojištění mezi ty nejsložitější produkty a lidé často dělají chyby při nastavování pojistky a pak zjistí, že se jim vůbec nevyplatí. V dnešním článku se dozvíte, které chyby jsou nejčastější a jak životní pojistku efektivně nastavit.

Pro koho je vhodné a jaká by měla být výše pojistného?

Všichni, kdo někoho živí (nejčastěji rodiče dětí) by mělo být životní pojištění samozřejmostí.  Lidé ale paradoxně pojišťují spíše děti než sebe, ale v případě nenadálé situace rodiče, by přitom dítě zůstalo nezajištěno.  Životní pojištění totiž může pomoci v situacích, kdy výpadek příjmu kvůli nemoci znemožní splácení hypoték a podobných úvěrů.  Co se týká správné výše pojistného, platba by se měla rovnat 5% z příjmu pojištěného, aby při nečekaných událostech pokryla pojistka ztrátu a byla zachována životní úroveň.

Co je výhodnější si pojisti a proč?

Spousta lidí se pojišťuje spíše než vůči výpadku příjmu kvůli nemoci, raději proti úrazům.  K pojištění se proti úrazům, ale slouží úrazové pojištění, ne životní. Vhodné je pojistit smrt nebo invaliditu z jakýkoliv příčin a to i přesto, že bude měsíční platba vyšší. Závažná onemocnění jsou u dospělých mnohem častější než invalidita kvůli úrazu nebo smrt. Životní pojištění pak může krýt krátkodobá nebo dlouhodobá rizika. Mezi rizika krátkodobá patří zdravotní problémy trvající do 1 roku a dlouhodobá rizika jsou tedy onemocnění trvající déle než 1 rok, invalidita či smrt.  Nejčastěji přitom rodinný rozpočet ohrožují samozřejmě zdravotní problémy rodinného charakteru.

Výluky z pojištění

Výluky z životního pojištění může mít každá instituce jiné a je důležité číst smluvní podmínky. Nejčastějšími výlukami bývá smrt v důsledku terorismu nebo válečného konfliktu, sebevraždy, smrt během nebezpečného a extrémního sportu či během trestného činu způsobeného vlastní vinou.  Dost často také nechtějí firmy krýt psychická onemocnění. Dále zdravotní problém nebývá uznán, pokud byl znám ještě před uzavřením smlouvy.

Tereza Hubíková

Peníze jsou důležité. Skoro jako zdraví. Proto vám v této oblasti zkusím poradit.