02_pole

Zemědělci pod dohledem z vesmíru

Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) chystá přejít na kontrolování zemědělských ploch čistě ze satelitních snímků. Satelitní snímky se při vyhodnocování naplnění podmínek dotačních programů využívají i dnes, avšak pouze jako doplněk k osobním kontrolám. Zatímco ty jsou ale schopny kapacitně obsáhnout pouze část zemědělských ploch u nás, satelity budou kontrolovat všechny a prakticky v reálném čase.

Systém MACH

Sledování bude realizováno prostřednictvím satelitů Sentinel systému dálkového průzkumu Země v rámci evropského programu Copernicus. Tento přístup je někdy označován jako MACH z anglického Monitoring ApproaCH. Motivací je samozřejmě zpřesnění a zefektivnění kontroly naplňování dotačních podmínek. Zemědělské dotace činí podstatnou část dotačního rozpočtu EU, ze kterého samozřejmě putují i do České republiky. SZIF tak musí kontrolovat řadu zemědělců.

Posun vpřed a všeobecný souhlas

Pro SZIF bude přechod na satelitní sledování úsporu lidských zdrojů a celkově efektivnější fungování. S novým systémem nemají problém ani samo zemědělci a v zásadě jej oceňují. Již nyní jsou pod přímou kontrolou a i pro ně se bude jednat o zjednodušení celého kontrolního procesu, i proto, že nyní často dochází k opakovaným kontrolám téhož ze strany různých státních institucí.

01_pole

Foto: Pixabay

Technické detaily

Přechod na systém MACH bude probíhat samozřejmě postupně a v průběhu tohoto přechodu bude třeba vyřešit a sladit technické detaily. Jedná se např. o to, že zemědělci již dnes používají řadu GPS systémů, jejichž data jsou následně využívána i při kontrolách. Je proto nutné, aby bylo možné tyto systémy používat i nadále a byly kompatibilní se systémem MACH.

Druhou důležitou věcí je vybudování dostatečné vyhodnocovací infrastruktury na straně státní instituce. Vyhodnocování bude z velké části probíhat automatizovaně, jde tedy především o IT infrastrukturu. Stejně tak je ale třeba proškolit dostatečný počet pracovníků, kteří budou schopni data vyhodnocovat v případě, že toho počítač nebude v daném případě z toho či onoho důvodu schopen.

Zdroj informací: https://www.e15.cz/byznys/potraviny/ostre-sledovani-zemedelci-vsechna-pole-se-ocitnou-pod-dohledem-satelitu-sentinel-1380993

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *