Zdravotní pojištění OSVČ: Co je třeba znát?

OSVČ pojištění

Zdravotní pojištění OSVČ je bohužel v současnosti velmi ožehavou problematikou. Není se čemu divit, jelikož živnostníci jsou nuceni platit tyto zálohy, a to v pravidelných intervalech. Zákon doslova hovoří o tom, že osoby podnikající musí platit zdravotní pojištění, a to různými způsoby. Klasikou je hlavně platba záloh u podnikatelů s vyšším obratem či příjmy. Drobní živnostníci platí nejčastěji v ročním intervalu, a to společně s daněmi, které si vyúčtovávají za uplynulý rok. Nezáleží na tom, jestli se jedná o hlavní, anebo o vedlejší příjem osoby. Mění se pouze celková výše sumy, již je třeba uhradit.

Minimální hranice neexistuje

U mnohých plateb směrem státu existuje minimální finanční výše. Zdravotní pojištění je v tomto ohledu odlišné. Neexistuje totiž žádná minimální hranice výdělků. Při jakýchkoli částkách, které si vyděláváte, budete muset platit zálohu na zdravotní pojištění. Není ani horní hranice, jež by tyto poplatky nějakým způsobem omezovala. Zkrátka a jednoduše vám bude suma vypočtena a vy budete nuceni ji zaplatit ve stanoveném termínu.

Minimální záloha na zdravotní pojištění

Dále je třeba uvést, že existuje i minimální záloha vztahující se ke zdravotnímu pojištění. Platí se i v případě, že daný subjekt vykáže za roční období ztrátu. Minimální měsíční záloha je stanovena u hlavní pracovní činnosti na 1 797 korun měsíčně. U vedlejšího příjmu nejsou zálohy zapotřebí a vše je zúčtováno na konci roku. Většinou se jedná například u drobných živnostníků vydělávajících si k hlavnímu povolání třeba o částky pohybující se okolo 3000 až 5000 korun.

Kdy platí pojistné stát?

Za určitých předem daných okolností může platit zdravotní pojistné i stát. Jedná se především o následující sociální statusy lidí:

–          studenti jakýchkoli vzdělávacích institucí

–          starobní nebo invalidní důchodci

–          ženy pečující o malé dítě

–          osoby stanovené § 7 v zákoně 48/97 o veřejném zdravotním pojištění

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.