Zbytečný přijímačkový byznys lze zastavit velmi jednoduše

Přijímačky

Přijímací zkoušky na střední školy jsou příliš složité. Děti se na ně nedokážou připravit, a to i vinou koronaviru. Všechno je stejné, mohou za to děti. Takovýchto vět je možné najít na internetu spousty. Ostatně i my jsme nedávno publikovali článek týkající se složitosti přijímacích zkoušek a toho, že se děti stihnou připravit bez problémů za předpokladu, že chtějí a dávaly ve škole pozor. Přesto je třeba konstatovat, že bychom se bez jednotných přijímacích zkoušek obešli. Jak? Velmi jednoduše.

Školy si vypracují vlastní testy

Určitě nic složitého, vždyť v letech minulých tomu tak běžně bývalo. Konkrétní střední školy zveřejňovaly starší testy a děti si je mohly vyzkoušet. Testování nestálo školu fakticky nic. Možná mimo odměn pro ty pedagogy, kteří testy vytvářeli. Nikdo nic moc neříkal a testy z drtivé většiny skutečně odpovídaly učivu základní školy. Vše fungovalo velmi dobře. Pak se ujala testů společnost Scio a nyní Cermat. Obě firmy na testech vydělávají. Proč, když by to školy zvládly samy?

Dřívější testy byly férovější

Neexistovaly odpovědi a, b, c a d! Testy se skládaly z otevřených otázek, které byly přímo bodovány. jen tak nehrozilo, že by nějaký uchazeč prostě tipoval, měl štěstí a následně předběhl ty, kteří se snažili odpovídat dle svých znalostí. Všechno se dnes zbytečně zjednodušuje. Navíc děti byly zvyklé na podobné otázky ze základní školy.

Je to jen o penězích

Pochopitelně. Kde jinde by si zmiňované společnosti dokázaly vydělat takové prostředky? Kvalitu jimi sestavovaných testů hodnotit nebudu, to rozhodně přísluší někomu jinému. Přesto z logicky věci stojí za to na ministerstvu pouvažovat nad tím, jestli by střední školy nemohly řešit testy dle svého uvážení, a to klidně i ve spolupráci se základními školami. vše by bylo levnější a zřejmě i efektivnější.

Náhledové foto: Pixabay

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.