Regulace cen léků: Kolik a kdy platíme

Léky

Ceny léků jsou významnou položkou v mnoha domácnostech. Zejména pro starší spoluobčany, kteří mají omezené příjmy ze starobního důchodu a zároveň užívají, a tedy i nakupují výrazně více léků než ostatní členové populace, mohou být ceny léků důležitým faktorem a také zátěží rozpočtu. Dnes se podíváme na to, čím jsou ceny léků regulovány, za co a kdy musíme platit a také na to, kolik můžete zaplatit nejvíce.

Pacient platí jen doplatek

Obecně platí, že ceny léků jsou vyšší, než kolik poté platíme v lékárně při jejich nákupu. Jde totiž o to, že pacient s řádným pojištěním platí jen rozdíl ceny léku a částky, kterou platí za pojištěnce jeho veřejné zdravotní pojištění. Proto tedy pacient platí až doplatek. Jde-li o lék, který je zcela, tedy 100%, hrazen z pojištění, pak při nákupu nemusíte platit nic. Ceny doplatků se mohou v jednotlivých lékárnách lišit, avšak ceny léků reguluje centrálně Státní úřad pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL).

Stanovování úhrady za léky

SÚKL tedy stanovuje úhrady za léky ve správním řízení. Přitom dbá na to, aby alespoň jeden lék v každé dané skupině stejných léků byl hrazen zcela z veřejného zdravotního pojištění. Skupin, ve kterých jsou sdruženy léky a ve kterých je vždy alespoň jeden hrazen z veřejného zdravotního pojištění ze 100 %, je 195. Léky jsou do nich řazeny zejména dle účinné látky, lékové formy nebo způsobu podání.

Limity pro maximální platby

Za rok však na doplatcích nesmíte zaplatit více, než je stanoveno takzvanými ochrannými limity. Ty jsou do 1. 1. 2020 následující:

  1. 500 Kč – pojištěnci v invalidním důchodu (III. stupeň) nebo pojištěnci uznáni invalidními ve II. či III. stupni,
  2. 1000 Kč – děti mladší 18 let,
  3. 1000 Kč – pojištěnci starší 65 let,
  4. 500 Kč – pojištěnci starší 70 let,
  5. 5000 Kč – ostatní pojištěnci.

Překročíte-li za rok tento limit, zdravotní pojišťovna vám vrátí přeplatek. Není nutné o něj žádat, zasílá jej automaticky.

Zdroj: SÚKL
Náhledové foto: Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.