Zbaví se potraviny razítka minimální doba trvanlivosti?

potraviny

Podle nedávno provedené analýzy se v Evropě vyhodí každý rok potraviny o celkové hmotnosti těžko uvěřitelných 88 milionů tun. To je množství, které by stačilo až pro 200 milionů lidí. Jedním z důvodů, které se na tomto trestuhodném plýtvání podílejí, je nepochopení pojmu minimální doba trvanlivosti. Mezi jednotlivými zeměmi není přitom výraznějších rozdílů a platí to i pro Českou republiku. Evropa se proto chce tohoto pojmu zbavit.

Zmatení pojmů

Pojem „minimální doba trvanlivosti“ odkazuje na dobu, po kterou výrobce garantuje nezměněné vlastnosti z hlediska senzorických vjemů. Její překročení ale v žádném případě neznamená, že bude zdravotně závadná. Maximálně bude na výrobku možné si všimnout určitých změn ve vzhledu (např. barvě) nebo třeba vůni. Výrobek však stále bude možné konzumovat, nemluvě o tom, že toto datum je většinou nastaveno poměrně přísně, takže k uvedenému dojde až později. Potraviny s prošlou minimální dobou trvanlivosti tak končí v kontejneru zbytečně.

Lidé, kteří potraviny s prošlou minimální dobou trvanlivosti vyhazují ze strachu o své zdraví, si tento pojem pletou s označením „spotřebujte do“. V tomto případě se již skutečně jedná o datum, po kterém by se daná potravina konzumovat neměla, neboť hrozí způsobením zdravotních problémů. Toto označení má samozřejmě na potravinách zůstat.

obchod

Foto: Pixabay

Zamezení plýtvání

Motivace k odstranění povinného značení minimální doby trvanlivosti je zřejmá: zjednodušit zákazníkům orientaci a zamezit matoucímu dvojímu označení. Výsledkem by mělo být méně vyhozených potravin. Znamenat to bude menší zátěž pro životní prostředí, ale také pro peněženky lidí, kteří potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti prostě jen podvědomě vyhazovali, aniž k tomu měli reálný důvod.

Objevují se samozřejmě i názory tvrdící, že špatné pochopení doby trvanlivosti se na plýtvání potravinami podílí naprosto minimální částí. O tom, zda nakonec ke změně pravidel skutečně dojde, ať již na národní nebo celoevropské úrovni, rozhodne teprve blízká budoucnost.

Zdroj informací: https://www.denik.cz/ekonomika/eu-chce-zrusit-napis-minimalni-trvanlivost-na-potravinach.html

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.