Závěť: Koho lze vydědit, jak ji sepsat, kdo dědí dluhy

Právo

O závěti možná slýcháváte často mnoho informací. Některé mohou být mýty, ostatní třeba zastaralé nebo nepřesné. My se dnes podíváme na nejdůležitější pravidla ohledně závěti a obecně ohledně dědictví. Pojďme tedy na to!

Lze ji měnit a je nad zákonem

Zákon stanovuje určité pořadí, dle dědických tříd, v jakém jednotliví zákonní dědicové dědí. Tato situace však nastává jen a pouze tehdy, není-li zde platné závěti zůstavitele. Závěť je tedy, pakliže je platná a neodporuje zákonným ustanovením, nad zákonem a uplatní se přednostně, často výlučně. Závěť také můžete libovolně měnit. Nikde není napsáno, kolik jich lze sepsat. Je zde však pravidlo, že závěť pozdější ruší závěť nebo závěti předchozí v tom rozsahu, v jakém si odporují.

Vydědění

Vydědit nelze jen tak někoho. Vydědit můžete jen nepominutelného dědice, tedy dědice, kterému ze zákona náleží vždy alespoň část z pozůstalosti. Dle nového občanského zákoníku jde jen o děti zůstavitele. Ty lze vydědit, avšak nikoli libovolně. Musí k tomu být zákonem daný důvod. Jde o situace, kdy potomek neposkytl pomoc v nouzi, kdy trvale neprojevuje zájem o zůstavitele nebo kdy byl odsouzen pro závažný trestný čin.

Jak závěť sepsat

Závěť můžete sepsat sami. Pokud tak učiníte, nejlépe vlastnoručně. Pokud budete psát na počítači a poté jen podepíšete listinu, musíte u toho mít dva svědky, aby byla závěť platná. Nejlepší je však zvolit variantu, kdy vám závěť sepíše advokát či notář a listinu ověřit notářským zápisem.

Jak je to s dluhy po smrti zůstavitele

Obecně platí, že po zůstavitelovi se dědí nikoli jen majetek, ale celé jmění. Tedy aktiva i pasiva – dluhy. Pokud se bojíte dluhů, které ještě nejsou známy v dědickém řízení, pak u notáře uplatněte takzvanou výhradu soupisu majetku. Pokud víte, že pozůstalost obsahuje i dluhy, které zdědit nechcete, můžete dědictví odmítnout.

Zdroj: https://www.blesk.cz/clanek/radce-penize/694589/7-nejdulezitejsich-faktu-o-zaveti-koho-lze-vydedit-a-jak-je-to-s-dluhy.html
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.