Pražský hotel Marriott odmítl hostit konferenci Ujgurů

Recepce

Hotel Marriott v Praze si vysloužil silnou kritiku z celého světa za to, že odmítl hostit listopadovou konferenci Ujgurů, tj. menšiny, která čelí v Číně široké perzekuci. Kritika se na hotelový management snáší jak od lidskoprávních organizací, tak od vysokého managementu řetězce Marriott.

Argumentace politickou neutralitou

Vedení hotelu odmítnutí pořádání pražského Světového kongresu Ujgurů zdůvodnilo snahou o zachování „politické neutrality“. Odmítnutí přitom přišlo až poté, co měl kongres hotelové prostory nějakou dobu zarezervované. V emailu představitelům Ujgurů hotel vyjádřil politování nad faktem, že není schopen dodržet původní ujednání, ale po jednání s vyšším managementem hotelového řetězce je v zájmu politické neutrality rezervaci zrušit.

Odkaz na vyšší management Marriottu ale vedení společnosti odmítá s tím, že šlo o rozhodnutí učiněné na úrovni konkrétního hotelu a společnost Marriott se s ním v žádném případě neztotožňuje. Je samozřejmě otázkou, zda se nejedná jen o snahu nadnárodní společnosti zakrýt diplomatické faux-pas.

Marriot

Foto: Pixabay

Předchozí spory Marriottu s Čínou

Problém týkající se Ujgurů v Praze není prvním, který Marriot s Čínou má. Již před několika lety uzavřela čínská vláda web Marriottu, neboť uváděl Tibet, Hong Kong a Taiwan v seznamu zemí samostatně. I na základě tohoto incidentu pravděpodobně Marriot jednal tak, jak jednal.

Marriott tak ukazuje, jak čínská agresivita vyvolává v západních firmách až znepokojivě silnou autocenzuru. Na to koneckonců upozornili i představitelé Ujgurů, kteří řekli, že i toto je jeden ze způsobů, kterými se Čína snaží o pomalou erozi západních demokracií.

Marriott reagoval prohlášením ve kterém ujišťuje o tom, že podniká v pohostinství a vítá ve svých hotelech lidi ze všech koutů světa, všech náboženství a politických názorů, Ujgury samozřejmě nevyjímaje.

Zdroj informací: https://edition.cnn.com/2021/11/19/business/marriott-china-uyghur/index.html

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.