Zastropování energií: Zátěž pro firmy, náraz pro domácnosti v budoucnu

energie

Vládou schválené zastropování cen energií se bude v tomto roce týkat velké většiny českých domácností, ale také podniků. Byť jde o pomoc v nelehké situaci, může zastropování cen v této podobě přinášet i rizika. Administrativní zátěž pro firmy a cenový náraz pro domácnosti po roce 2024.

Administrativa pro firmy i dodavatele

Některé výše uvedená negativa rozebírá například jednatel společnosti MJEnergie Pavel Urubek. Tisíce podniků bude dle něm muset vykazovat každý měsíc náklady na teplo a energie související s výrobou. Podniky totiž dle platných pravidel musí při žádosti o zastropování předložit čestné prohlášení. To sice dávalo smysl, když se hovořilo o nároku jen pro malé a střední firmy, dle Pavla Urubka však tento krok postrádá logiku, pokud je nárok pro všechny stejný a dosáhnou na něj všichni, a představuje jen administrativní zátěž. To dokládá například fakt, že takové prohlášení je nutné vyhotovit pro každé jedno odběrné místo zvlášť.

Zátěž pro výrobce energie z plynu

Zátěž pro malé a střední podniky představuje také povinnost, že pokud tyto podniky vyrábějí tepelnou energii z plynu, budou muset dodavatelům každý měsíc zasílat výkazy své výroby, aby jim byly kompenzovány náklady. Velkým podnikům pak jen stačí prohlášení, že jsou velkým podnikem. Na tyto výrobce se pak vztahují také povinnosti odevzdávání výkazu výrobce tepelné energie či výkaz zákazníka využívajícího plyn pro výrobu elektřiny, kdy po skončení měsíce musí daný podnik tento výkaz odevzdat a určit, na co byl plyn využit. Tato povinnost se pak dle Urubka bude týkat tisíců firem.

Čeká domácnosti cenový šok

Pro domácnosti bude užívání zastropovaných cen energií mnohem jednodušší a asi i příjemnější. Většina dodavatelů energií aktualizovala ceníky tak, že nová cena narazila na vládou stanovený strop. Tento strop se tak bude týkat velké části obyvatel. Otazník dle Pavla Urubka může však představovat pro české domácnosti rok 2024. Zastropování pravděpodobně skončí a neví se, ajký bude vývoj cen v další sezoně. Z ničeho nic tak pro domácnosti může přijít obrovský cenový náraz. Zatím se totiž se zastropovanými cenami počítá jen pro rok 2023. Ceny pro rok 2024 budou prvními, které budou více ovlivněné drahými cenami. Při nakupování totiž většina distributorů volí nákupy s předstihem. Současné ceny jsou tak ovlivněny také roky 2020 a 2021, kdy byly energie rekordně levné.

Zdroj: Autor, komentář Pavla Urubka, jednatele společnosti MJEnergie (Myjsmeenergie s.r.o.) dostupný z tiskové zprávy společnosti ze dne 23. ledna 2023, https://www.mjenergie.cz.

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.