Zaměstnanci mají povinnost informovat zaměstnavatele o vzniku nemoci – jinak jim hrozí pokuta

Spolu se vznikem elektronických neschopenek se poněkud mění pravidla pro získávání náhrady mzdy. Tím základním je to, že zaměstnanec již nebude muset předávat zaměstnanci jakékoli dokumenty o své nemoci písemně. Je pouze povinen zaměstnavatele informovat o tom, že u něj vznikla určitá překážka v práci – jakou je například nemoc.

Bez zbytečných průtahů

Zákoník práce stanovuje, že zaměstnanec musí zaměstnavatele informovat za doby trvání nemoci bez zbytečných průtahů. Právě podmínka bez zbytečných průtahů je stěžejní, nechce-li se zaměstnanec vystavit riziku pokuty. Každý zaměstnanec by přitom měl vědět, komu má hlásit svou nepřítomnost (zpravidla to bývá přímý nadřízený). Jakým způsobem by toto informování mělo probíhat už zákon nestanovuje – doporučuje se však, aby si to každý zaměstnavatel ošetřil sám v rámci interních směrnic.

Bez papírování

Od roku 2020 už zaměstnanci nebudou muset přinášet zaměstnavateli žádné doklady – ty si zaměstnavatel bude moci zjistit online sám. Povinností zaměstnance je tedy nejen informovat zaměstnavatele o své nemoci, ale také tuto nemoc prokázat. K tomu postačí návštěva u lékaře (lékař tuto skutečnost zanese mezi Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti).

Zaměstnancům hrozí pokuta

V případě, že zaměstnanec neinformuje svého zaměstnavatele o tom, že mu vznikla nemoc, nebo jej neinformuje o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (či jejího trvání nebo o změně místa pobytu v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti) mu může Okresní správa sociálního zabezpečení uložit pokutu do výše 20 tisíc korun.

Finance jsou velmi zajímavou oblasti. Mám zkušenosti a ráda se o ně s vámi podělím.