Založení s.r.o. : Malý návod krok za krokem

Smlouva

Pokud chcete založit obchodní společnost, společnost s ručením omezením je nejspíše nejjednodušší formou. My se dnes podíváme na to, jaké kroky je třeba učinit, abyste co nejrychleji a nejsnáze tuto obchodní korporaci založili.

Potřebujete zakladatelské právní jednání

První, co budete potřebovat, je soukromoprávní akt, kterým vyjádříte vůli k založení obchodní společnosti. Jde o právní jednání, které je buď mezi více stranami (budoucími společníky společnosti s ručením omezeným), pak jde o společenskou smlouvu, nebo jen jednostranným právním jednáním, kdy zakládáte společnost o jednom společníkovi a pak půjde o zakladatelskou listinu. Vždy však bude nutné tuto listinu sepsat formou notářského zápisu, tedy v kanceláři libovolného notáře. Notář vás pak může rovnou zapsat do obchodního rejstříku.

Co je třeba při zakládání společnosti

Při zakladatelském právním jednání je tedy potřeba již do tohoto dokumentu vtělit dohodu o jménu společnosti (obchodní firmě), musíte mít také souhlas vlastníka nemovitosti nebo nájemní smlouvu k prostorám, kde má mít společnost sídlo, dát dohromady prohlášení budoucích společníků o tom, že se chtějí podílet na budoucí společnosti a podobně. V samotné zakladatelské listině nebo společenské smlouvě pak musí být jména a bydliště společníků, sídlo společnosti, obchodní firma (jméno), předmět podnikání a vymezení základních podílů a vkladů společníků. V první fázi lze jako sídlo uvést jen obec bez další adresy, což je v prvních fázích zakládání společnosti výhodnější. Dále se vymezí orgány (tedy valná hromada a jednatelé), přičemž jednatelé musí být k této funkci způsobilý, zejména musí být bezúhonní ve smyslu živnostenského zákona.

Výprava na úřady

Další část zakládání společnosti s ručením omezením tvoří komunikace s úřady státní správy a dalšími institucemi. Nejdříve s notářským zápisem navštivte banku a zřiďte účet, kam se budou vkládat vklady. Dále ohlaste společnost na živnostenském úřadě a získejte živnostenské oprávnění. Budete potřebovat zaplatit poplatek a předložit právní titul k užívání sídla. Jde-li o řemeslnou nebo vázanou živnost, potřebujete také odpovědného zástupce. Současně pak požádejte o zápis právnické osoby do obchodního rejstříku – prostřednictvím rejstříkového soudu nebo notáře. Nakonec navštívíte ještě finanční úřad a registrujete osobu k daním. Tuto registraci jde však provést už na živnostenském úřadě.

Zdroj: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ve znění pozdějších předpisů, https://dostupnyadvokat.cz/blog/postup-zalozeni-sro, https://www.jake-james.cz/blog/jak-zalozit-s-r-o

Náhledové foto – Pixabay