Základní pojmy, které při sjednávání hypotéky musíte znát

01_hypoteka2

Plánujete si vzít hypotéku? Pak je dobré mít vědomostní základ ohledně tohoto finančního produktu. Při hledání nejlepší nabídky a při prohlížení jednotlivých podmínek je totiž důležité znát jak názvosloví, tak základní procesy. Na to se dnes společně podíváme. Pojďme tedy na to!

Co je k žádosti o hypotéku třeba

Co si sebou vzít, když jdete žádat banku o hypotéku? Nezapomeňte na tyto tři základní věci. První z nich je potvrzení vašich příjmů. Ten se zpravidla dokládá buď výpisy z internetového bankovnictví za poslední tři roky či u zaměstnanců potvrzením od zaměstnavatele. OSVČ také často dokládají svá daňová přiznání. Dále potřebujete doklady, k předmětné nemovitosti, která je nejčastěji také zástavou tohoto úvěru. Jde například o návrh kupní smlouvy, již uzavřená kupní smlouvy, smlouva o smlouvě budoucí, rezervační smlouva apod. Poslední věcí je odhad tržní ceny dané nemovitosti. Ten musí být proveden odborníkem – odhadcem. Nejčastěji má každá banka seznam svých certifikovaných odhadců.

Další podmínky hypotečního úvěru

Není snad ani třeba dále více rozebírat, že hypotéka je zejména význačná v tom, že daný úvěr je zajištěn zástavním právem banky na dané nemovitosti – tedy na pozemku (či domě nebo bytové jednotce, jsou-li samostatnou věcí). To znamená, že toto zástavní právo je zapsáno ve veřejném katastru nemovitostí a pokud nebudete svému závazku splácet úvěr dostávat, může se banka, jako věřitel, uspokojit z této zástavy. Dále se žadatel posuzuje v rámci záznamů v registrech. Například v registru BRKI. Ten ukazuje všechny vaše bankovní úvěry, NRKI zase nebankovní. Dalšími jsou například registr dlužníků SOLUS nebo centrální registr úvěrů.

Slovníček základních pojmů

Způsob splácení:

  • Anuitní = Nejčastější; výše měsíční splátky je stejná po celou dobu, v průběhu se mění poměr, kterým splácíte jistinu a úroky. Na začátku splácíte hlavně úrok, poté se zvyšuje podíl jistiny.
  • Progresivní = Výše měsíčních splátek se zvyšuje vždy o pevný koeficient růstu.
  • Degresivní = Výše měsíční splátky se postupně snižuje.

Bonita klienta = Schopnost klienta splácet hypotéku, posuzují se zde příjmy i výdaje. Naspořené prostředky a vysoké příjmy, ideálně žádné dluhy, zvyšují bonitu klienta.

Čerpání hypotéky = Hypotéku čerpáte buď jednorázově (jednou při nákupu), nebo postupně (například při stavbě domu).

Doba splatnosti = Doba, po kterou klient hypotéku splácí.

Fixace úrokové sazby = Doba, po kterou má klient neměnnou úrokovou sazbu. Nejčastěji jde o 3, 5 a 7 let. Poté banka změní klientovi úrok.

Jistina = Peněžitá částka, kterou si v rámci úvěru od banky půjčujete, a to bez úroků a poplatků.

LTV = v procentech vyjádřen poměr mezi výší jistiny úvěru a cenou nemovitosti, kterou úvěr zajišťujete. Při rodinném domu za 4 000 000 Kč a úvěru 3 000 000 Kč je LTV 75 %.

Zástavní hodnota nemovitosti = Cenou určená odhadcem, na základě které se určí LTV. Od kupní ceny se taková hodnota může měnit. Často bývá nižší.

Zdroj: https://www.blesk.cz/clanek/radce-penize/706121/8-tipu-k-hypotece-jak-se-vyznat-v-pojmech-a-co-vse-banky-zajima.html, https://www.mesec.cz/specialy/hypoteka/hypoteka-nejdulezitejsi-pojmy/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.