Kolik činí soudní poplatek a kdy vám jej prominou

Soud

Pokud vás čeká soud, určitě počítejte také s povinností zaplatit soudní poplatek. Ten platíte, jste-li u soudu prvního stupně navrhovatelem, účastníkem smíru, žalovaným (uplatňujete-li vzájemný návrh) apod. Kolik tento poplatek dělá? A kdy jste od něj osvobozeni? Na to se dne podíváme. Pojďme na to!

Co je soudní poplatek a kdo jej platí

Jde o peněžitou částku, kterou musí daný poplatník, který je stanoven zákonem č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Tento zákon pak obsahuje sazebník, který určuje sazby jednotlivých soudních poplatků v konkrétních věcech. Soudní poplatník hradí vždy žalobce, tedy ten, kdo jiného žaluje. Stejně tak je povinen navrhovatel, na jehož podnět se zahajuje řízení. Dále platí soudní poplatek odvolatel a dovolatel. Tedy ten, kdo se odvolává proti rozhodnutí soudu prvního stupně, a ten, kdo se dovolává k Nejvyššímu soudu České republiky proti rozhodnutí odvolacího soudu. V dalších případech jsou to účastníci smíru, žalovaní, uplatňují-li vzájemný návrh, a další případy dle § 2 zákona o soudních poplatcích.

Výše poplatku

Určuje ji již zmíněný sazebník zákona o soudních poplatcích. Jde buď o pevnou částku nebo o procentní vyjádření (například z předmětu sporu). U peněžitých plnění, které jsou předmětem sporu, se tedy poplatek nejčastěji odvíjí od jejich výše a je vyjádřen procentem. U nepeněžitých plnění stanovuje základ poplatku sazebník, Nejde-li tento základ určit, pak se vychází z částky 20 000 Kč. Mezi nejběžnější soudní poplatky patří:

  • 1000 Kč jako soudní poplatek, je-li vymáháno peněžité plnění do 20 000 Kč,
  • 5 % z žalované částky u peněžitého plnění od 20 000 Kč (bez) do 40 milionů korun.

Osvobození od soudních poplatků

Soudní poplatky se neplatí tam, kde to stanoví zákon. Ten stanovuje, že v následujících řízeních se neplatí soudní poplatek. Jde o řízení ohledně opatrovnictví, vyživovací povinnosti, sociálního zabezpečení a pozůstalostních řízení. Pokud je vaše sociální situace taková, že kvůli výši poplatku je vám upřen přístup k soudu, pak lze také podat žádost k soudu, kde budete žádat o osvobození od poplatku pro vaši osobu dle § 138 zákona 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. Soud bude zkoumat, zda jsou u vás naplněny zejména sociální podmínky tak, jak je uvedeno v tomto ustanovení.

Zdroj: https://www.pravoprovsechny.cz/clanky/soudni-poplatky/, https://www.epravo.cz/top/clanky/k-podminkam-pro-osvobozeni-od-soudnich-poplatku-z-pohledu-judikatury-112246.html,

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.