Zahrádky – kontroluje se málo, někde vůbec

02_covid

Zahrádky restaurací jsou již otevřeny veřejnosti. Platí však povinnost pro návštěvníky spočívající v tom, že svou bezinfekčnost musí prokázat negativním testem na covid-19. Jak se tato povinnost kontroluje? Dnes se zaměříme na to, jak to vypadá v praxi.

Kdo vlastně testy vyžaduje a kontroluje?

Když vláda přicházela s tím, že na zahrádkách budou povinné testy na covid-19, počítalo se s tím, že to budou právě provozovatelé, kdo budou tuto povinnost kontrolovat. Kdo nemá negativní test na covid-19, ač se na něj nevztahuje výjimka pro očkované či pro ty, kdož covid-19 v poslední době prodělali, pak nebude vpuštěn na zahrádku. To však vyvolalo jak nevoli restauratérů, tak právní rozbory, které ukazovaly, že takto postupovat nelze. Nyní tedy platí, že dohlížet nad dodržováním této povinnosti má policie a hygiena.

Policii a hygieně chybí lidé

Policie České republiky, stejně jako hygiena však nemá na starosti, zvláště v této době, jen kontrolu zahrádek restaurací a jejich návštěvníků. Jak tedy v praxi kontroly probíhají? Nejčastěji probíhají kontroly jen na namátkové bázi. Jinde vůbec neprobíhají. Často se jen spoléhá na hlášené podněty, ale aktivně se testy na covid-19 nekontrolují. Policie tedy se spíše jen zúčastňuje kontrol jako doprovod hygieny, pokud je daná pobočka k tomu vyzve.

Jak se porušení řeší?

Pokud tedy již kontrola probíhá, většinou se věc řeší na místě. Ač je nedodržení povinnosti mít negativní antigenní test (popř. potvrzení o prodělaném onemocnění nebo očkování) správním přestupkem, v této chvíli se nejčastěji řeší porušení dohodou. Ve většině případů se k pokutám nepřistupuje. Kontrol je tedy málo a otázka zní – kolik lidí tedy navštěvuje zahrádky bez povinného antigenního testu? Lékárny hovoří o zvýšených nákupech antigenních testů. Prodeje však stouply ihned po rozvolňování, v této době spíše stagnují. Nemocnice či jiná testovací centra také nikterak významně vyšší zájem o antigenní testování nezaznamenávají.

Zdroj: iDnes
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.