Žádost o důchod: Jsou jen dvě možnosti, jak podat žádost o starobní, invalidní či pozůstalostní

důchod

Vzhledem k tomu, že na sociálních sítích kolují mýty ohledně podání žádostí o důchod, je třeba uvést věci na pravou míru. Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje, že jsou jen dvě možnosti, jak můžete zažádat o důchod.

Na sociálních sítích se lze dočíst možné i nemožné. Není divu, že pak někteří jsou zmatení. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) proto uvádí skutečnost na pravou míru. Jak lze podat žádost o starobní, jakožto i předčasný, invalidní či pozůstalostní důchod? Existují pouze dvě možnosti. Záleží na každém, kterou si vybere. Je to dle toho, kterou dotyčná osoba zkrátka preferuje.

Možnosti podání žádosti o důchod

Odpověď je velmi snadná. Zažádat o jakýkoli důchod je možné osobně, a to na kterékoliv správě sociálního zabezpečení. Druhou možností je pak online žádost prostřednictvím ePortálu ČSSZ.

Podmínkou je žádost prostřednictvím formuláře

V obou případech je však nutné uplatnit při žádosti předepsaný formulář. Při sepisování žádosti o důchod osobně na kterékoliv správě sociálního zabezpečení tento formulář se žadatelem vyplní pracovník oddělení důchodového pojištění. Žádat online neboli elektronicky může jen přihlášený uživatel ePortálu ČSSZ pouze prostřednictvím služby „Žádost o důchod online“.

Prokázání totožnosti před podáním žádosti

Před podáním žádosti o důchod je vždy nutné prokázat svou totožnost. Pakliže budete žádat o důchod osobně na příslušné okresní správě, je třeba mít s sebou občanský průkaz či jiný doklad totožnosti. Pokud se rozhodnete pro podání žádosti o důchod online, vaše ověření totožnosti proběhne při přihlášení do ePortálu ČSSZ. Je možné si vybrat některou z možností identity občana, tj. například bankovní identitu, eObčanku, mobilní klíč eGovernmentu, jakožto přihlašovací údaje k datové schránce fyzické osoby.

Žádost nelze zaslat do datové schránky ČSSZ

Žádost o důchod nelze poslat do datové schránky ČSSZ. Datová schránka je jen jedním z identifikátorů totožnosti, přes který je možné se přihlásit do ePortálu ČSSZ a zažádat o důchod online. Žádost o důchod neodesílejte přes datovku, ale přímo v prostředí ePortálu ČSSZ. Pokud byste žádost o důchod poslali do datové schránky ČSSZ, nebude dodržena zákonem stanovená forma předepsaného formuláře. Taková žádost je neplatná, neboť nezahajuje řízení o přiznání dávky důchodového pojištění.

Zdroj: https://www.cssz.cz/web/cz/-/na-pravou-miru-dve-moznosti-jak-podat-zadost-o-duchod

https://ceskeduchody.cz/navody/zadost-o-duchod-navod-postup-rady-online-osobne-kalkulacka-rozhodnuti

Náhledové foto: Pixabay