Francouzský experiment: Jak snížení přídavků na děti ovlivnilo porodnost a pracovní dobu

Dítě

V roce 2014 vstoupila ve Francii v platnost kontroverzní změna systému rodinných dávek, která výrazně poznamenala život mnoha rodin. Nová pravidla omezující finanční podporu pro domácnosti s vyššími příjmy vyvolala vlnu odporu, jejíž následky nyní podrobně analyzuje vědecká studie. Jaký byl skutečný dopad této reformy?

Zkrocení štědrého sociálního systému

Francie dlouhodobě patřila mezi nejštědřejší země v oblasti rodinných dávek. Náklady na tuto podporu v roce 2013 dosahovaly 2,9 % HDP. Přesto docházelo k postupnému poklesu porodnosti z úrovně 2,0 v roce 2010 na 1,87 v roce 2018. Vláda se proto rozhodla přistoupit k razantním změnám.

Klíčovou součástí reformy se stalo podmínění základního příspěvku na dítě příjmovou hranicí rodiny. Ty s nižšími příjmy mohly i nadále počítat s plnou výší 184 eur měsíčně. Domácnosti s vyššími čistými ročními příjmy byly odkázány pouze na poloviční dávku 92 eur. A rodinám nad určitou příjmovou úrovní byl nárok na podporu zcela odepřen.

Nežádoucí vliv na porodnost

„Analýza prokázala, že omezení financování rodin s nadprůměrnými příjmy vedlo k citelnému poklesu porodnosti v těchto domácnostech,“ uvádí autorka výzkumu Nelly Elmallakh. Úplné zrušení dávek snížilo pravděpodobnost narození dalšího dítěte o 2 procentní body bezprostředně po oznámení reformy a o 0,7 bodu po jejím zavedení ve srovnání s rodinami s plnými nebo částečnými dávkami.

Zvýšená pracovní zátěž rodičů

Kromě nižší porodnosti však reforma přinesla ještě další problematický následek – prodloužení pracovní doby u obou rodičů. „Pokud rodina přišla o polovinu rodinných dávek, zvýšila se týdenní pracovní doba matek v průměru o 4 hodiny a otců o 2 hodiny,“ upřesňuje Elmallakh s tím, že ztráta veškerého příspěvku vedla k dalšímu nárůstu pracovního vytížení.

Snaha kompenzovat ušlý příjem

Tvůrci studie se však domnívají, že nárůst pracovní doby rodičů byl způsoben spíše nutností kompenzovat ztrátu příjmů z dávek než dobrovolnou snahou o více práce. Dodatečný příjem z prodloužené pracovní doby se tak zhruba vyrovnal hodnotě ztráty dávek.

Zdroje info: Reddit, https://read.dukeupress.edu/demography/article/60/5/1493/382373/Fertility-and-Labor-Supply-Responses-to-Child, https://www.population.fyi/p/france-cutting-child-benefits-reduces

Náhledové foto: Pixabay