Záchranáři půjdou do důchodu o 2,5 roku dříve

sanitka

Návrh byl schválen vládou, nyní musí být projednán a kladně přijat Parlamentem ČR. Záchranáři tedy pravděpodobně budou moci odejít do důchodu o dva a půl roku dříve, než by šli obyčejně. Koho všeho by se novinka týkala?

Okruh osob, které by šly do důchodu dříve

Šlo by o druhou skupinu lidí pracujících v náročných podmínkách, která by získala nárok na dřívější odchod do starobního důchodu. První skupinou jsou horníci, nyní by je mohli doplnit zdravotničtí záchranáři. Dle návrhu by měli mít nárok odejít do penze o 30 měsíců dříve, což představuje dva a půl roku. O koho přesně by šlo? Dle návrhu o tyto osoby:

  • lékaři výjezdových skupin,
  • záchranáři,
  • řidiči záchranné služby,
  • operátoři na zdravotnických operačních střediscích a
  • záchranáři horské služby.

Podmínky nároku

Nebude však stačit, že osoba alespoň chvíli danou profesi vykonávala, ani to, že ji vykonávala v době odchodu do důchodu. Podmínkou je, že tito lidé musí mít odpracováno alespoň 4 400 směn. To odpovídá 20 letům práce v této profesi. Výše důchodu bude však stejně, jako by pracovali do standardního důchodového věku. Za každých dalších 74 odpracovaných směn nad tento rámec 4 400 směn pak vzniká nárok na důchod o ještě další jeden měsíc dříve. Maximálně však budou tito pracovníci odejít do důchodu o pět let dříve.

Zaplatí to i zaměstnavatelé

Tato změna se však neobejde bez zvýšení nákladů na penzijní systém. Budou se však na nich podílet i zaměstnavatelé těchto pracovníků. Zvýší se jim totiž pojistní na důchodové pojištění. U zaměstnance pracujícího v záchranném systému se zvýší sazba na 5 %, které bude platit zaměstnavatel. Původně se uvažovalo i o policistech a hasičích, kteří by také mohli odcházet dříve do penze. Původní návrh však počítal s tím, že by šlo o zavedené předčasných důchodů bez finančního zvýhodnění, tedy na rozdíl od záchranářů by se jim peníze na důchod krátily. Tato změna se však nakonec v novele zákona neobjevila.

Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/zdravotnicti-zachranari-pujdou-do-duchodu-o-2-5-roku-drive-koho-se-to-ale-tyka/, https://www.denik.cz/ekonomika/predcasny-duchod-pro-zachranare-20230803.html

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.