Začalo platit pravidlo 1,5 m pro předjíždění cyklistů

Kolo

Minulý rok vcelku diskutované téma, nyní toto pravidlo nabývá účinnosti. Řidiči nyní musí předjíždět cyklisty tak, aby při manévru byly vzdáleni od kola alespoň 1,5 m. Co přesně vám hrozí, pokud pravidlo porušíte? A jak se bude norma vynucovat?

Dostatečný odstup od cyklisty – v opačném případě až rok bez řízení

Od prvního ledna platí pro řidiče pravidlo, kdy je při předjíždění cyklisty nutno dodržet odstup minimálně 1,5 metru. V opačném případě bude hrozit řidiči, který dané pravidlo poruší pokuta, ale dokonce i roční zákaz řízení. Při přijetí tohoto pravidla v minulém roce se ihned vyrojila kritika, která spočívala zejména v tom, že pravidlo bude neúčelné a špatně vymahatelné. Otázkou opravdu je, jak to bude s jeho vymáháním. Pokud však řidič nedodrží odstup, může pro něj představovat riziko zejména to, když bude mít cyklista, či jiný svědek kameru na svém prostředku (či například na helmě) a na tomto záznamu bude přestupek zachycen.

Při pomalé jízdě stačí metr

Již dříve, než začala platit tato norma, bylo stanoveno, že při objíždění cyklisty musí řidič dodržet bezpečnou vzdálenost. Nebylo však přesně stanoveno, kolik tato bezpečná vzdálenost měří. Situace se tedy změnila prvním lednem roku 2022, kdy zákonodárce určil bezpečnou vzdálenost délkou 1,5 metru. V případě rychlosti vozidla do 30 km v hodině pak stačí pro bezpečné předjetí 1 metr.

Lze potrestat jen na základě videa

Řidič nepodstupuje riziko nebezpečným předjetím cyklisty jen, když jsou poblíž policisté. Přestupek může být potrestán i na základě videozáznamu. Lze jej totiž použít jako důkazní prostředek ve správním řízení o přestupku. Problém však může představovat identifikace řidiče na videu. Pokud se bude daná věc řešit správním orgánem ve správním řízení, pak musí orgán dokázat ohrožení cyklisty, nedodržení vzdálenosti a popřípadě identifikovat řidiče na videu. Řidič může být postižen pokutou či zákazem řízení. Při ohrožení a nedodržení bezpečného předjetí to může být od 5 do 10 tisíc korun a zákaz až na jeden rok. Pravdou však je, že samotné nedodržení vzdálenosti bez ohrožení cyklisty by pak představovalo důvod pro výrazně nižší potrestání.

Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-o-centimetry-od-ledna-riskantni-predjizdeni-cyklistu-muze-vyjit-draho-184317?fbclid=IwAR3ztTZK75aZAqTES65DwdMBi2mCWrj-w6QXqO5g4m7pFBJxylymNZi6ItE
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.