Za jakých podmínek a jak často lze měnit zdravotní pojišťovnu

pojisteni

Zdravotních pojišťoven je více. Navíc platí zásada svobodného výběru této instituce. Pacient, respektive pojištěnec, může měnit zdravotní pojišťovny i vícekrát. my se dnes podíváme na to, jaké jsou podmínky takové změny. Pojďme na to!

Důležité jsou termíny

Dle legislativy, která upravuje sociální zabezpečení na úseku veřejného zdravotního pojištění, platí, že zdravotní pojišťovnu můžete změnit jednou za rok. Musíte tak ale učinit v předstihu a ve stanovených termínech. Tento termín je stanoven dvakrát ročně. Přihláška musí být pojišťovně odevzdána minimálně tři měsíce před termínem účinku změny pojišťovny. Pokud chcete změnit pojišťovnu k prvnímu lednu, pak musíte podat přihlášku do nové pojišťovny do 30. září předcházejícího roku. Jde-li případ, kdy chcete nastoupit k nové pojišťovně od 1. července, pak musíte podat přihlášku do 31. března tohoto roku.

Informační povinnost zaměstnance

K dodržení termínů je ještě potřeba vyplnit a podepsat papírovou přihlášku nové pojišťovny. Odhlašovat ze staré pojišťovny se nemusíte. Jako zaměstnanec však máte povinnost tuto skutečnost ohlásit vašemu zaměstnavateli. Pokud tak neučiníte, může zaměstnavatel platit pojištění lidově řečeno „jinam“. Pro zaměstnance platí, že je nutné informovat do osmi dnů od změny. Hlásit to musíte i svým lékařům.

OSVČ a státní pojištěnci

U OSVČ platí, že k přihlášce připojují i živnostenský list a potvrzení o výši záloh hrazených předchozí pojišťovně. Pokud měníte v průběhu roku, u daňového přiznání následně dáváte dva přehledy o příjmech a výdajích. Jste-li státním pojištěncem (typicky studenti, děti, důchodci, lidi na mateřské a rodičovské), musíte k přihlášce přiložit dokument, který vás zařazuje mezi státní pojištěnce (například potvrzení o studiu). Za děti do 18 let tyto úkony činí zákonní zástupci.

Zdroj: https://www.finance.cz/497915-zmena-zdravotni-pojistovny/, https://www.zmenazdravotnipojistovny.cz
Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.