Z vratné jistoty můžete požadovat úroky

Konečně se rozhodnete odstěhovat od svých rodičů a jelikož nemáte dostatek financí na zakoupení vlastního zázemí, nezbývá nic jiného, než se porozhlédnout po nějakém přijatelném pronájmu. Pokud pak naleznete odpovídající prostory, kromě prvního nájmu předem budete muset uhradit také vratnou jistotu, jejíž výše se případ od případu liší. Jaká je ale maximální částka, kterou od vás může pronajímatel požadovat? A máte nárok na nějaké úroky? To a mnohem více se dozvíte hned záhy.

Základní informace o vratné jistotě

Vratná jistota slouží jako taková bezpečnostní pojistka pronajímatele, který ji později může použít například na opravu škod průkazně vzniklých chybou nájemce nebo úhradě dlužné částky. Peníze mohou dále sloužit také na úhradu poplatků spojených s užíváním bytu (elektřina, voda, plyn, svoz komunálního odpadu). Vy jako budoucí nájemník tím činíte vstřícný krok, protože ačkoli můžete na první pohled vypadat opravdu solidně, až čas ukáže, jak dobrou platební morálku vlastně máte.

Pronajímatel smí jako vratnou jistinu požadovat maximálně trojnásobek měsíčního nájemného, zatímco do roku 2017 se částka mohla vyšplhat až na šestinásobek. Jedná se tedy jednoznačně o změnu k lepšímu, alespoň z pohledu běžných občanů. Ti s nižší měsíční gáží by totiž jinak byli stále značně znevýhodněni.

Pokud vám pronajímatel zvedne měsíční nájemné a ve smlouvě máte jasně ujednáno, že se vratná jistina vypočítává procentuálně, může být v průběhu spolupráce rovněž navýšena. Nájemce pak musí uhradit vzniklý rozdíl mezi původní a novou jistinou.

Kdy a v jaké podobě vám musí být jistina vrácena

Vratná jistina se dostává zpět do rukou původního majitele v momentě, kdy dojde k ukončení nájmu. Pronajímatel má povinnost vrátit peníze nejpozději v den ukončení spolupráce a pokud tak neučiní, naskakují mu s každým dalším dnem úroky. Jestli vám dlužnou částku ani poté nevrátí, je ve vašem zájmu obrátit se na soud, který se přikloní na vaši stranu.

Když poskytnete pronajímateli vratnou jistinu, v podstatě mu tak půjčujete své peníze. A půjčky mohou být úročeny. Zákonná sazba úroků z vratné jistoty se počítá podle obvyklých úroků poskytovaných bankami v místě bydliště. Většinou se však jedná o velmi nízké částky, takže se obě strany nakonec dohodnou, že částka bude vrácena v původní výši. Ale je to samozřejmě na posouzení každého z nás.

David Břach

Rád se s Vámi podělím o své poznatky ze světa financí.