Vyvážení žump se stane realitou? Kolik bude nutné vytáhnout z kapsy?

Žumpa

Neodtokové jímky se právem řadí mezi nejdražší řešení eliminace odpadních vod z domácností, chat a jiných objektů. Tedy alespoň v případě, když jste skutečně poctiví, necháváte žumpu v pravidelných intervalech vyvážet. Až doposud se jednalo o vcelku standardní záležitost, která nebyla státem nijak výrazně regulovaná. Nyní tomu ale bude jinak, jelikož stát se proti jakémukoli jinému jednání postavil. Majitelé objektů s žumpami budou nuceni dokladovat samotný vývoz fekálií, který bude korespondovat s počtem obyvatel daného objektu. Pokud tak nebude majitel objektu činit, hrozí mu od vodoprávního úřadu postih i ve výši několika desítek tisíc korun.

Opravdu drahé splašky!

Jasně, máte-li vaši nemovitost napojenou na kanalizační síť, prakticky jste vyhráli. Jestliže ne, řešení představuje domovní čistička odpadních vod. Ta je ale poměrně drahá a především její provoz je velmi náročný. Musí neustále jet čerpadlo, jež je její součástí, a do odpadu nemůžete dávat ledasco. Není nutné ji ale pravidelně v krátkých intervalech vyvážet. U žumpy je tomu jinak. Pořízení je levnější, provoz bezplatný. Za vývoz ale zaplatíte. Cena se aktuálně v průměru pohybuje okolo 300 korun za vývoz cca okolo 5 m³ odpadu. A to jsme, počítám, ještě vcelku levní. Záleží na firmě a objemu.

Cena vývozu žump jednoznačně poroste

Dovedete si představit, co se stane s cenou za vývoz žump v souvislosti s uzákoněním oněch kontrol? Jasně, poletí nahoru. Poptávka poroste markantně logicky od roku 2021, kdy úřady po takovýchto objektech pořádně půjdou. Konkrétně se bude jednat o vodoprávní úřad. Česká inspekce životního prostředí bude řešit pouze firemní objekty.

Kontroly zřejmě budou jen namátkově

S plošnými kontrolami se nejspíše nesetkáme. Nepočítejte s tím, že vodoprávní úřad bude chtít plošně kontrolovat všechny domácnosti. Často se bude věc řešit jen na udání, což mezi lidmi také velký jásot nevyvolá. 

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.