Vláda stále tlačí na očkování proti covidu. Od vakcín však dává ruce pryč

Covid

Vláda stále tlačí na očkování proti covidu, ale od vakcín dává ruce pryč. Rozporuplná doporučení zanechávají lékaře i pacienty v rozpacích. V červnu tohoto roku vydala Česká vakcinologická společnost (ČVS) doporučení k očkování proti covid-19. O několik měsíců později následovalo podobné doporučení od Ministerstva zdravotnictví. Oba dokumenty obsahují jasné výzvy k očkování u různých skupin obyvatelstva, včetně dětí, těhotných žen a rizikových pacientů.

Zdánlivě jednoznačné poselství se však setkalo s jedním záhadným problémem. Nikdo se totiž nehlásí k autorství těchto textů, a co je ještě více alarmující, doporučení nečerpají z odborných zdrojů.

Záhadná odpovědnost

Zásadním problémem těchto doporučení je fakt, že za jejich kvalitu nikdo nechce nést odpovědnost. Přesto se jimi řídí lékaři, kteří aplikují vakcíny, a to i přes nedostatek jasných autorů a odborných podkladů.

Právník a zakladatel právního institutu Pro Libertate, Tomáš Nielsen, zdůrazňuje, že lékaři by neměli slepě následovat tato doporučení, ale měli by aktivně vyhledávat původní zdroje informací, jako je souhrn údajů o vakcíně zveřejněný na stránkách Evropské lékové agentury.

Rozpory v informacích

Nevýhody nekončí u nejednoznačných autorů a nedostatku odborných základů. Rozpory v informacích jsou totiž na denním pořádku. Například brožura Ministerstva zdravotnictví pro seniory tvrdí, že vakcínu lze podat tři měsíce po prodělaném onemocnění, zatímco ministerstvo ve svém oficiálním doporučení uvádí 3-6 měsíců. Podobně nejasný je i postup očkování proti covidu a chřipce v jediný den, což stále činí zdravotníky nejistými.

Chybějící analýzy rizika

Jedním z hlavních problémů těchto doporučení je absence analýzy rizika a prospěchu očkování. Autoři se zdají předpokládat, že vakcíny mají stejný přínos jako na začátku pandemie, což ale neodpovídá současné situaci. Existují také závažné nedostatky ohledně očkování dětí a rekonvalescentů, což vzbuzuje vážné pochyby o odbornosti těchto doporučení.

„Základním odborným problémem doporučení je, že se neopírají o žádnou tzv. risk-benefit analýzu, která by vycházela ze situace v roce 2023. Propagátoři očkování navíc bez jakéhokoliv rozumného důvodu předpokládají, že vakcíny budou mít dnes stejný přínos, jako na začátku roku 2021, kdy ve společnosti převažovali lidé bez imunity získané proděláním infekce,“ doplňuje Tomáš Fürst, matematik a statistik ze sdružení SMIS.

Nedůvěra v očkování

S nedůvěrou lidí i lékařů v tato doporučení roste i nedůvěra v celý proces očkování. Diskuse by se měla vrátit zpět ke skutečně odborným lékařským skupinám, a je nezbytné, aby právo poskytovalo ochranu pacientům i lékařům před nedostatečně prověřenými doporučeními. Zdraví lidí by nemělo být ovlivňováno byznysem, ale spolehlivými odbornými informacemi.

Zdroje info: ProLibertate

Náhledové foto: Pixabay