Vkladní knížka: Přežitek, nebo výhodná záležitost?

Vkladní knížka

Vkladní knížka stále nepředstavuje přežitek. Tato věta je pro mnohé lidi velmi překvapivá a možná až šokující. V minulosti byly vkladní knížky zcela běžnou záležitostí, nicméně v současnosti se od nich postupně upouštělo. My se pokusíme na vkladní knížky jakožto finanční produkty soustředit a zkusíme si je přiblížit. Také poukážeme na konkrétní druhy a dáme tipy na vkladní knížky pro děti, které stojí za to.

Založení a fungování vkladní knížky

Základem pro založení vkladní knížky je pochopitelně sepsání smlouvy s konkrétní bankovní institucí. V současnosti lze vkladní knížku založit pouze a jedině na jméno konkrétní osoby. V minulosti se mohlo jednat i o osobu doručitele, která byla ale od roku 2013 zrušena. Fungování vkladní knížky není nijak složité. Vystaví jí banka či spořitelna v případě, že na účet dané instituce dáte nějaký vklad. Do vkladní knížky postupně mimo uložených peněz přibývají i částky díky úrokům.

Náležitosti a druhy vkladních knížek

Vkladní knížky musí mít nezbytně hned několik důležitých náležitostí. Podrobně je uvádíme v následujících odrážkách.

–          jednoznačná identifikaci banky

–          identifikace vkladového účtu

–          číslo účtu

–          délka výpovědní lhůty

–          jméno a příjmení konkrétního vkladatele

Vkladních knížek rozlišujeme hned několik. Konkrétně se jedná o tyto typy:

–          vkladní knížky bez jakékoli výpovědní lhůty

–          vkladní knížky se stanovenou výpovědní lhůtou

–          vkladní knížky pro děti

–          vkladní knížky s výhrou

Plusy a mínusy vkladní knížky

Jednou ze základních výhod vkladní knížky je bezesporu fakt, že veškeré vklady jsou dle platných zákonů pojištěny, a to 100%. O naspořené finanční prostředky tedy nepřijdete. O vedení účtu je veden záznam přímo v konkrétní vkladní knížce. Za nevýhodu je třeba považovat minimální úročení, což je ale problém u většiny současných spořicích účtů.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.