Dávky hmotné nouze pod drobnohledem

Dávky v hmotné nouzi

Dávky hmotné nouze jsou dnes poměrně často diskutovaným tématem. Mnozí z nás ale vůbec neví, o jaké finanční sumy se jedná a zač je lze čerpat. Právě proto se na ně soustředíme podrobněji. Jedná se především o příspěvek na živobytí a také o příspěvek na bydlení. Určeny jsou pro lidi, kteří mají minimální příjmy nedosahující na životní minimum, anebo jsou zcela bez jakýchkoli finančních prostředků. My se postupně podíváme, pro koho jsou přesně určeny a o které dávky se jedná.

Jste v hmotné nouzi i vy?

O hmotné nouzi přesně pojednává zákon č. 111/2006 Sb. Jedná se o zákon, který se přesně věnuje životnímu minimu a vším, co je s ním spjato. Osoba, která je v hmotné nouzi, není schopna svůj příjem zvýšit natolik, že by se z ní mohla dostat. Nemá zaměstnání a ani není nijak jinak výdělečně činná. Patří sem mimo jiné také i ekonomicky činní lidé. Osoby starší 68 let a invalidé se do této skupiny nepočítají.

Výše dávek hmotné nouze

Samotná výše dávek hmotné nouze se liší. Aktuálně obdrží každý jednotlivec částku 3410 korun za měsíc. Na každého dalšího jedince v domácnosti připadá suma 2 830 korun. Dítě do 6 let by mělo obdržet příspěvek ve výši 1 740 korun. Dítě, které je starší než 15 let dostane 2 140 korun. Osoba starší 26 let má nárok na 2 450 korun v případě, že studuje. Životní minimu by tak mělo pokrýt skutečné potřeby daných osob na živobytí. Tito lidé si samozřejmě nemohou žít v žádném luxusu, jinak na příspěvky nárok mít nebudou.

Příspěvek na živobytí a bydlení

Příspěvek na živobytí je určen ještě jako částka, která náleží k minimu existenčního charakteru, o němž byla řeč. Nárok na ni má člověk pouze tehdy, když po součtu všech příspěvků nedosáhne na náklady potřebné na živobytí. Jestliže vaše náklady budou přesahovat 30 % vašich příjmů, máte nárok i na příspěvek na bydlení.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.