Víte, jaké budou minimální zálohy pro OSVČ v roce 2019?

Zálohy OSVČ

Podnikání je procesem, u něhož je zapotřebí počítat nejen s fungováním samotného byznysu, ale také s placením daní a záloh pro OSVČ. Právě na jejich výši se zaměříme mnohem podrobněji. Každým rokem se totiž do určité míry mění. V průběhu prvního roku podnikatelské činnosti je nutné platit pouze minimální platby. Následně už se platí zálohy podle toho, jaké má podnikatel příjmy a výdaje. Tyto informace musí každý podnikatel poskytnout příslušné zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení.

Zvýšení nejen v důsledku pohybu minimální mzdy

Minimální zálohy na pojistné se budou letos hýbat. Příčin bychom našli zřejmě spousty v čele s potřebou získat do státního rozpočtu co nejvíce peněz. Jinak ale za zvýšením záloh určitě stojí také to, že se zvýšila hodnota minimální mzdy, a to na 32 699 Kč. Jak se tedy změnily zálohy na zdravotní a sociální pojištění?

Minimální zálohy na sociální pojištění pro OSVČ v roce 2019

Nejprve je zapotřebí uvést hodnotu záloh z roku 2018, která činila 2 189 Kč. Aktuálně se pro rok 2019 počítá s celkovou sumou 2 388 Kč, což je o 199 korun více. Tuto sumu bude nezbytné platit nejpozději od konkrétního měsíce, kdy podá podnikatel přehled o příjmech a výdajích za uplynulý rok 2018. Drtivá většina podnikatelských subjektů odevzdává tyto dokumenty v době, kdy řeší daňové přiznání. Většinou se tedy jedná o závěr měsíce března a začátek dubna. Sociální pojištění se u nás tradičně platí zpětně, takže je zapotřebí s částkami počítat od května 2019.

Minimální zálohy na zdravotní pojistku pro OSVČ v roce 2019

U zdravotního pojištění se doposud jednalo o částku 2024 korun. Nově budou podnikatelé platit 2208, tudíž se bude jednat o rozdíl 184 korun. Od jaké doby ono zvýšení platí? Zapomeňte na tak pozdní datum jako u sociálního pojištění. Nová suma plateb u zdravotní pojistky platí od nového roku.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.