Víte, co je akontace

Termín akontace je poměrně zajímavý a mnozí lidé fakticky vůbec neví, čeho se týká. Nejčastěji se akontace týká leasingu a různých úvěrových produktů. Ostatně většinou různé společnosti vystupují v médiích s tím, že nabízejí leasing bez akontace anebo nějaké jiné produkty, které nejsou akontací zatíženy. Podívejme se tedy přesně na to, co tento termín znamená. Ukážeme si nejen definici, ale také případy akontace u leasingu či u půjček na bydlení.

Definice akontace

Akontace je termínem, který lze zařadit zároveň do oblastí obchodu i práva. Chápan je často jako platba, která je realizována předem před dalším finančním tokem. Původně pochází termín akontace z řeckého slova conto, které znamená ve volném překladu do češtiny účet. V tuzemsku se ale akontace spojuje hlavně s leasingem. Přesnou definici akontace bychom ale v zákonech hledali poměrně složitě, poněvadž neexistuje. Díky akontaci má zkrátka přijít nějaká hotovost na účet konkrétního člověka či firmy.

Akontace a leasing

U leasingu je v podstatě akontace první placenou částkou, která se skládá předem, než vlastně začnete splácet. Akontace je označována i mnoha jinými slovy, která jsou snad ještě známější. Jmenovat bychom mohli třeba nultou či mimo řádnou splátku. Důležitá je především pro pronajímatele nebo poskytovatele, který si takto přijde ke svým finančním prostředkům. Pokud budete volit operativní leasing, stoprocentně se s ničím takovým nesetkáte. Celková výše akontace je automaticky stanovena poskytovatelem leasingu.

Akontace u půjček na bydlení

Akontace je u půjček na bydlení vyjádřena poměrem mezi naspořenou částkou a celkovou výší úrokové sazby. V minulosti bylo nezbytné mít našetřeno přibližně 30 % z celkové finanční sumy, aby mohl být úvěr vůbec poskytnut. Právě tato částka sloužila jako akontace.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.