Nárok na volno při pohřbu

Smrt je sice součástí života každého z nás, nicméně ne všichni se na ni dokážeme připravit. Velmi důležité jsou i mnohé aspekty, které se týkají smrti z právního hlediska. Typické je především to, jaký máte nárok na volno v případě účasti na pohřbu zemřelé osoby. Pokusme se tedy přesně rozklíčovat, jak to vlastně s tímto nárokem je.  Existují zcela přesná pravidla, která jsou dána zákoníkem práce a není tak možné je nijak obcházet.

Zákoník práce mluví jasně

Pokud se chcete podívat na kompletní znění všech pravidel týkajících se nároku na volno při pohřbu, určitě nahlédněte do zákoníku práce. Jedná se konkrétně o zákon č.262/2006 Sb platící od roku 1965. Informace je ale možné najít i v dalších zdrojích. Jmenovat bychom mohli například nařízení vlády č.590/ 2006 Sb. Zakotveno je tady mimo jiné také to, kdy se zaměstnanec může účastnit pohřbu některé blízké osoby.

Příbuzné osoby

Pokud člověku umře přímý příbuzný nebo příbuzná, pak má nárok na celé 2 dny pracovního volna. Mzda mu přitom bude nahrazena v plné výši. Mimo tyto dva dny ještě získáte další den volna, a to na průběh konkrétního pohřbu zesnulé osoby. Jestliže nejste v přímém příbuzenském vztahu se zesnulou osobou, máte nárok pouze na den, ve kterém se koná pohřeb. Další den volna může získat pouze tehdy, když připravuje konkrétní pohřeb, a to rodičů, babičky, dědečka anebo tchána či tchýně, snachy a zetě.

Kdy nemáte nárok na volno

Určitě najdeme i případy, kdy prostě osoba nárok na volno nemá. Typické jsou hlavně pohřby, kdy se lidé účastní obřadu, který se netýká osoby žijící ve společné domácnosti. Jestliže zemře bratranec, sestřenice, sourozenec rodičů anebo jiní vzdálení příbuzní, pak nemáte šanci získat žádné volno navíc. To je třeba si přesně uvědomit a počítat s tím.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.