Věci, které vám brání v úspěchu

Podnikání

Dnes se podíváme na trochu abstraktnější téma. Jde o úspěch, respektive neúspěch. Řekneme si totiž, proč často nedosahujeme toho, co si vytyčíme. Určitě je to u mnohých individuální věc, ale lze toto téma shrnout i obecnějšími znaky, které jsou velmi časté. Proč tedy například v profesi, podnikání či studiu neuspějeme? A lze se příčin vyvarovat?

Neceníme se vlastního času

Mnoho úspěšných podnikatelů tvrdí, že čas je jedna z nejdůležitějších věcí v byznysu. A nemusíme se omezovat jen na podnikání. Obecně pokud si něco vytyčíme, musíme pro to něco udělat. Tyto aktivity se uskutečňují v čase. Pokud se svého času necením a nepřemýšlíme nad tím, jak jej využijeme, plýtváme jím. Pokud již chcete něco dělat, určitě s uvědomte časovou stránku věci. přemýšlejte, jak efektivně nakládat s časem. Nemusíte všechen čas věnovat jen vašemu cíli. Právě proto, že jej neužijete všechen jen na jednu věc, s ním musíte umět chytře nakládat.

Nesoustředíme se na vytyčené cíle

Pokud jste ambiciózní, musíte se na daný cíl soustředit. Mnoho lidí s tím však má problém. Vezměte si jen takové obligátní novoroční předsevzetí. Není nikterak těžké si cíl vytyčit (dát předsevzetí). Daleko těžší je se na danou prioritu soustředit každý den, každý okamžik. Koncentrujete-li se na priority, které nejsou jen ve formě konečných cílů, ale i dílčích kroků, pak uspět nemůžete.

Podceňování se

Mnoho lidí také nemůže nikdy uspět, protože se podceňují. V takovém případě si často ani nevytyčí důležité cíle, které by ve svém podnikání, profesi či studiu chtěli dokázat. Není-li jasný motivační cíl, pak je velmi těžké soustředit se na dané priority. Ideální je vidět své vlastnosti a možnosti realisticky. Stejně jako podceňování je nežádoucí přeceňování. Ani jedna varianta vám nedovolí udělat si reálnou představu o tom, čeho můžete dosáhnout. To je však klíčové.

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.