V roce 2021 notáři zdražují

02_koruny

V tomto roce si připlatíme více za služby notářů. Nejvíce změn proběhlo u služeb v dědickém řízení. Jaké další změny novela zákona č. 258/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti přináší? Na to se dnes zaměříme. Pojďme na to!

Dědické řízení

Jak bylo již výše uvedeno, nejvíce změn se týká dědického řízení u notáře. Notář je v tomto ohledu placen prostřednictvím takzvaného notářského tarifu. Ten stanovuje vyhláška ministerstva spravedlnosti. Právě rok 2021 přináší změnu v odměňování notářů. Mění se zejména základ, z kterého se odměna pro notáře vypočítává. Tento základ se určuje od ceny pozůstalosti, kterou dědic nebývá. Do minulého roku se platilo notáři 2 % ze částky základu do 100 tisíc korun. Z ceny nad 100 tisíc až do 500 tisíc pak 1,2 %. Nyní platí, že dědic zaplatí notáři 2 % z obvyklé ceny nabývané pozůstalosti do 500 tisíc (vždy však minimálně 2000 Kč). Z části obvyklé ceny, která přesahuje 500 tisíc korun se platí již stejně jako doposud. Tedy:

  • z části ceny od 500 tisíc do 1 milionu korun 1,2 %,
  • od 1 do 3 milionů korun 0,9 %,
  • od 3 do 20 milionů 0,5 %,
  • v části ceny vyšší než 20 milionů 0,1 %.

Kolik zaplatíte – příklad

Pro lepší pochopení zmíníme příklad. Jste-li dědic, kterému v dědickém řízení přiřkne notář dědictví, jehož obvyklá cena je stanovena na 3 miliony korun, pak zaplatíte 2 % z 500 tisíc korun, 1,2 % z částky 500 tisíc, a 0,9 % z částky 2 miliony korun. Na tarifu notáři tak nyní od ledna 2021 zaplatíte v tomto konkrétním případě 34 000 Kč.

Náhrada nákladů a soudní poplatek

Vedle tohoto tarifu si notář také v souladu se těmito změnami nově účtuje náhradu nákladů vynaložených na úhradu telekomunikačních služeb, opisů a fotokopií. Za tyto úkony je účtována paušální částka stanovená na 300 Kč. Mezi další položku patří soudní poplatek za dědické řízení. Tento poplatek se platí notáři i v případě, že zemřelá osoba po sobě zanechala jen nepatrný majetek nebo dokonce žádný majetek. V takových situacích jej však nemusíte platit vy jako povolaní dědicové, ale je hrazen notáři ze strany státu. V každém případě však činí 1000 Kč. Do 31. 12. 2020 to bylo 400 Kč.

Zdroj úvodní fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.