V 15 letech na úřad práce? Jsou i jiné možnosti pro žáky po základní škole

student

V 15 letech rovnou na pracák? Tato zpráva způsobila v posledních dnech rozruch. Ale v reálu nejde o nic nového. Tak tomu bylo a je. Rozdíl bude v tom, že to zřejmě letos postihne mnohem více žáků po ukončení povinné školní docházky. Je ovšem nutné po skončení základní školy skončit na pracáku? Nabízí se další a mnohem efektivnější možnosti. Jaké?

Letos končí základní školu početně silný ročník dětí. Jsou tak obavy, že pro všechny nebudou místa na středních školách a učilištích. V letošním roce se na maturitní obory přihlásil rekordní počet dětí, zhruba o čtvrtinu více jak před šesti lety, kdy se centrálně zadávané zkoušky konaly poprvé. I vzhledem k silnému populačnímu ročníku byl enormní zájem o středoškolské vzdělání a řada žáků devátých tříd nebyla přijata na žádnou školu. Co teď? Co dělat, pokud se dítě nedostane na žádnou školu a nebude tak od září pokračovat v denním studiu?

Povinné zdravotní pojištění v ČR

Vzhledem k tomu, že je v ČR zdravotní pojištění povinné, tak pokud žák po ukončení deváté třídy nebude pokračovat ve studiu, je jeho povinností platit pojištění od září. Na tyto osoby se vztahuje pojistné jako na tzv. osoby bez zdanitelných příjmů. Výše tohoto pojištění v současné době činí 2336 Kč měsíčně.

Cesta na úřad práce a zdejší pomoc

Pokud žák chce pokračovat v režimu, kdy za něj platí pojištění stát, musí se zaevidovat na úřadu práce (ÚP). Tuto skutečnost pak musí do 8 kalendářních dnů od evidence na ÚP nahlásit své zdravotní pojišťovně. Po celou dobu evidence na ÚP je za dotyčnou osobu hrazeno zdravotní pojištění. Žák po ukončení základní školy nemá nárok na podporu. Na druhou stranu se mu zde můžou věnovat kariéroví poradci v rámci informačního poradenského střediska (IPS), kteří se snaží dotyčného nasměrovat zpět ke studiu školy, učiliště nebo nabídnout rekvalifikaci apod.  Na základě provedených testů zjistí, co by pro daného žáka bylo nejvhodnější.

Ideální řešení aneb kam po základní škole

Pokud se zkrátka dítě po ukončení základní školní docházky nedostane na žádnou školu či učiliště, je ideální udržet ho ve vzdělávacím procesu. Efektivním řešením jsou jednoletá studia cizích jazyků, oborově zaměřené kurzy apod. Zkrátka, aby dítě „nevypadlo z tempa“.

Další možností je sehnání zaměstnání, kdy v takovém případě za dotyčného platí pojištění zaměstnavatel.

Zdroj: https://www.zdravezpravy.cz/2023/05/21/i-neprijati-skolaci-musi-od-zari-platit-zdravotni-pojisteni/

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zaci-kteri-nebudou-studovat-stredni-skolu-musi-platit-zdravotni-pojisteni/2367824?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=933721&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

Náhledové foto: Pixabay