Uznání dluhu

Uznání dluhu se řadí mezi vcelku tradiční záležitosti, které jsou ryze jednostranné. Dlužník adresuje tento dokument věřiteli, který uznává daný dluh. Určitě při něm nedochází k zániku původních závazků ze strany dlužníka. V samotném dokumentu je také přesně deklarováno, že dlužním své závazky dokáže splnit a do určité doby zmizí. Nový občanský zákoník s uznáním dluhu představujícím utvrzením závazku počítá v § 639, 2053 a 2054. My se soustředíme na náležitosti uznání dluhy, na jeho následky a také na právní pozici uznání dluhu.

Náležitosti uznání dluhu

Samozřejmostí je u uznání dluhů logicky písemná forma daného dokumentu. Listina musí obsahovat slib pojímající zaplacení dluhu v daném období a v konkrétní výši. Důvod splacení dluhu nemusí být pokaždé doslovný. Zcela specifické je uznání dluhu v podobě soupisu notářského oznámení. Jedná se o svolení k vykonavatelnosti. Pokud nebude včas uhrazen dluh, může dojít k tolik obávanému exekučnímu řízení, na jehož konci bude pochopitelně zabavení majetku dlužníka. Nebude tak nutné absolvovat neskutečně zdlouhavé soudní řízení.

Hlavní následky uznání dluhu

Díky uznání dluhu dochází k přerušení průběhu momentálně platící promlčecí lhůty. Zahájí se tak lhůta nová v délce trvání 10 let. Následek je patrný vždy, a to s vědomím anebo bez vědomí dlužníka. Je vhodné vědět, kdy přesně k uznání dluhu dochází. Dalším důsledkem je vznik právního břemena u dlužníka v konání případného soudního přelíčení. Dlužník je pochopitelně zatížen velmi nepříjemným dluhem.

Lišící se právní instituty

V obchodněprávních vztazích je platné poněkud odlišné uznání dluhu. Musí být také uhrazena část závazku anebo jenom placení adekvátních úroků. U občanskoprávního uznání dluhu není nutné vyslovovat přesný příslib zaplacení. Zajímavé je také uznání nároku v civilním procesu.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.