Ústavní soud: Svobodný výběr exekutora je ústavní

Dnes zákon dovoluje, aby si věřitel vybral exekutora zcela bez jakýchkoli omezení. Má svobodu a mezi exekutory tedy panuje konkurence. Lze si tedy vybrat i exekutora, který například sídlí na druhém konci republiky, než bydlí dlužník. Část senátorů před časem navrhla přezkum ústavnosti tohoto ustanovení exekučního řádu. Ústavní soud nyní o tomto návrhu rozhodl.

Zavedení teritoriality jako problém politický, nikoli ústavně právní

Senátoři, kteří navrhli zrušení příslušných ustanovení, prosazují teritorialitu exekutorů. Tedy výběr exekutora v závislosti na bydlišti dlužníka, nikoli libovolně, jak to lze nyní. Ústavní soud však zamítl návrh ustanovení exekučního řádu zrušit. Problém zavedení teritoriality ústavní soud ústy soudce zpravodaje Jiřího Zemánka není ústavně právní, nýbrž politický.

Exekuční řád poskytuje nezávislost a nestrannost exekutorů

Dle ústavního soud poskytuje exekuční řád dostatečné záruky nezávislosti a nestrannosti činnosti soudních exekutorů, aby byli tito vázáni právem, nikoli pokyny věřitelů. Soudci také judikovali, že si jsou vědomi excesů a problematické exekuční praxe, vyhovění senátorům by však automaticky neznamenalo zlepšení nynější situace. Právě advokát skupiny senátorů Jan Válek tvrdil, že ne vždy jsou tyto kontrolní mechanismy uplatňovány. Realita je bohužel dle advokáta jiná. Senátorka Adéla Šípová (Piráti) pak uznává, že daná problematika, stejně jako případné zavedení principu „jeden dlužník, jeden exekutor“ je otázkou politickou, kterou se bude snažit prosadit.

Argumentace navrhovatelů

Hlavní argument senátorů byl, že neomezená volba, jak je nyní nastaven, je proti principům exekuční činnosti. Těmi jsou nezávislost, nestrannost a spravedlivost. Senátoři například tvrdili, že ani u soudce si nelze představit, že by byl volen a placen jen jednou stranou sporu. Nechápou tedy, proč je tomu u exekutorů jinak. Ústavní soudci však oponovali, že neexistuje ústavně zaručené právo na zákonného soudního exekutora. Dle soudců ani nemá exekutor stejné postavení jako soudce.

Zdroj: https://www.ceska-justice.cz/2021/11/us-ponechal-exekucni-rad-beze-zmen-exekutora-dal-vybira-veritel/
Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.