Úrokové sazby bank: Jaké druhy vlastně existují?

Úroky

U většiny finančních produktů hrají velmi důležitou roli úroky. Pokud i vy potřebujete půjčku anebo jakoukoli jinou službu, měli byste právě o úrocích vědět jako první. Nevyznáte se v úrokových sazbách? Víte, co znamená nominální, efektivní či reálná sazba úroků? Pokud ne, jste na správné adrese. Pokusíme se vám poradit v mnoha záležitostech, které se úroků jako takových jakkoli dotýkají. Jedná se o vcelku frekventovanou záležitost, kterou byste měli znát.

Nominální úroková sazba

Jedná se o nejjednodušší druh úrokové sazby, o které lze hovořit. Najdeme ji jak na dluhopisech, tak i na úvěrech. Mnohdy je tato sazba označována jako kupónová, jelikož ji emitent, tedy vydavatel dluhopisů garantuje jednotlivým držitelům. Jedná se prakticky o plnohodnotnou cenu, která je skutečná. Jestliže se tedy u úvěru jedná o sazbu stanovenou na 5 %, dlužníci ví, že zaplatí 5 korun z každých 100 korun, jež si u konkrétního zprostředkovatele úvěru zapůjčí.

Reálná úroková sazba

Nominální úroková sazba je sice přesně stanovená, nicméně nepočítá například se znehodnocením měny v čase, tedy s inflací. I proto se kupní síla věřitelů v určitém momentu může vcelku značně lišit. Když se inflace uplatní, úroky se ukážou ve své nahotě. Jako příklad můžeme uvést situaci, kdy má dluhopis 7 % kupon ročně. Inflace byla 4 %, a tak činí reálná úroková sazba pouhé 3 %. Platí přitom velmi jednoduchá rovnice spočívající v tom, že se reálná úroková sazba vypočítá tak, že od nominální odečteme aktuální míru inflace vyjádřenou v procentech.

Efektivní úroková sazba

Výhody složeného úročení dokáže zhodnotit efektivně takzvaná efektivní úroková sazba. Rozdíl mezi zmiňovanou nominální úrokovou sazbou a efektivní narůstá v momentu, kdy se zvyšuje počet období určených pro výplatu. V každém případě se vyplatí znát i tento druh úrokové sazby.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.