Úrazové pojištění: Co je dobré vědět?

Úraz

Řešíte zrovna úrazové pojištění? Pak vám může pomoci následující přehled toho, na co si dát při sjednání úrazové pojistky pozor nebo jak se úrazy hodnotí a posuzují.

Vše se odvíjí od pojistného krytí

Ještě před tím, než porovnáte jednotlivé nabídky pojišťoven, je dobré se zamyslet nad tím, proč úrazové pojištění chcete. Počítejte také s tím, že sjednaná pojistka nemusí znamenat, že dostanete peníze ve chvíli, kdy si zlomíte ruku. Všechno se odvíjí od rozsahu pojistného krytí, který jste si s pojišťovnou sjednali. To znamená, jestli vaše pojistka kryje ‘‘ jen‘‘ trvalé následky nebo třeba i dobu pro léčení po úraze. Za dobu nezbytnou pro léčení vám totiž bude pojišťovna vyplácet určitou sumu za každý den léčení a za trvalé následky dostane sumu jednorázově. Některé pojišťovny také nabízejí připojištění tělesného poškození, kdy vám vyplatí peníze i např. za zlomenou či vymknutou ruku.

Plnění u úrazového pojištění

Jak už bylo zmíněno výše, to, kolik vám v případě úrazu pojišťovna vyplatí, závisí na sumě neboli pojistné částce, na které se při sjednání smlouvy s pojišťovnou dohodnete.  Jedná se o maximální částku, kterou lze od pojišťovny dostat. Konkrétní plnění se odvíjí od rozsahu tělesného poškození a tomu jakou hodnotu danému poškození pojišťovny přisuzují.  Např. středně těžké omezení hybnosti kolene pojišťovna vyhodnotí jako 18% tělesné poškození a při sjednané pojistné částce 1 milion korun, dostanete tedy 180 tisíc korun.

Pozor na to jakou ruku si poraníte

Při vyhodnocování rozsahu tělesného poškození dle pojišťovny, hraje roli také např. to,jestli  si poraníte pravou nebo levou ruku. Pojistné plnění je také jiné u ukazováku, palce a ostatních prstů na ruce. Všechna hodnocení jednotlivých úrazů a jejich následků jsou zveřejňovány pojišťovnou v tzv. oceňovacích tabulkách a to buď na webu dané pojišťovny nebo v pojistných podmínkách. Jedná se o bodové hodnocení úrazu. Na sumu, kterou od pojišťovny dostanete má vliv i to, jestli jste uzavřeli pojistku s progresivním nebo lineárním plněním. A nakonec, jako vždy je potřeba počítat i s výlukami, kdy pojišťovna neplatí, ty najdete v každé pojistné smlouvě.

Tereza Hubíková

Peníze jsou důležité. Skoro jako zdraví. Proto vám v této oblasti zkusím poradit.