Univerzální základní příjem: Zajímavá španělská myšlenka

Peněženka

Dopady koronavirové krize jsou v mnoha zemích skutečně znatelné. I proto se vymýšlejí nejrůznější plány, které mají pomoct občanům jednotlivých zemí. Zajímavé je třeba přemýšlení vlády ve Španělsku. Ta zvažuje, že dojde k zavedení takzvaného univerzálního základního příjmu pro veškeré občany. Každý člověk by tak ostal jistou částku, jež by pokryla jeho základní životní náklady. Tento model je zajímavý a vedou se okolo něj poměrně čilé diskuze.

Efektivní sociální model nebo utopická myšlenka?

Je jasné, že důsledky koronakrize budou vcelku masivní. Jen samotný nárůst nezaměstnanosti je skutečně obří. Vlády zkrátka musejí hledat cesty vedoucí k nahrazení výpadku příjmů. Když ale dáte lidem peníze jenom tak, můžete se dostat spíše ještě k větší sociální krizi než k čemukoli jinému. Vláda totiž sebere občanům touhu něco dělat. Tím také logicky zmizí kariérní a osobnostní růst lidí.

Univerzální příjem s povinným vzděláváním

Podmínkou pro získání finančních prostředků v rámci univerzálního základního příjmu by mělo být povinné vzdělávání. Lidé by se měli vzdělávat a přispívat také k dalšímu vzdělávání v rámci systému. Jak svět, tak i ekonomické fungování se změní. Měla by zmizet nadprodukce zbytečných věcí. Těch je podle všeho v rámci světové produkce až 70 %.

Důležité hodnoty pro život

Přesně o ty by se lidé měli mnohem více zajímat. Toto všechno by mělo přinést zásadní společenské změny. Měl by se vybudovat úplně nový vzdělávací model, který by vedl lidi k poznání skutečných životních hodnot. Zmizet by měl prospěch jednotlivce. Vše by mělo být budováno pro společnost. Jen s těmito myšlenkami má univerzální příjem nějaký smysl. Vždy byl ale nějaký rovný a rovnější. Tak uvidíme.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.