Ubytování uprchlíků – domácnosti dostanou příspěvek

Uprchlíci

Kvůli agresivní válce Ruska, kterou napadlo Ukrajinu, se i do České republiky, jako i do ostatních států na Západ od Ukrajiny, dostávají váleční uprchlíci. Vláda nyní přichází s příspěvkem, který by měl pomoci domácnostem, které si k sobě ukrajinské uprchlíky nastěhují. Jak bude vysoký? A kdy na něj budete mít nárok?

Solidární příspěvek se zpětnou výplatou

Vláda tedy rozhodla, že pro domácnosti, které u sebe ubytují uprchlíky, bude určen solidární příspěvek. Ten se bude vyplácet i zpětně za březen. Jak vysoký má tento solidární příspěvek být? Půjde o 3000 Kč na měsíc za jednoho ubytovaného uprchlíka, nejvíce však 9000 Kč za všechny. nejspíše tento týden by mělo dojít k definitivnímu schválení záměru vlády a tedy vstupu příslušných předpisů v platnost.

Co musí domácnosti splňovat?

Pokud chcete také tento příspěvek, musíte splňovat následující podmínky. Musí jít o uprchlíky prchající před válkou na Ukrajině. Dále je nutné tyto osoby ubytovat alespoň 16 po sobě jdoucích dní v měsíci. Pakliže toto splníte, náleží vám příspěvek na daný měsíc. Příspěvek se nedaní ani se nepočítá jako příjem. Pobírání příspěvku nebrání ani to, že domácnost pobírá třeba příspěvek na bydlení.

Další příspěvky na uprchlíky

Dalšími příspěvky jsou dávky 200 Kč, respektive 250 Kč na uprchlíka a den. Tento příspěvek by měl jít provozovatelům nouzových přístřeší – například ubytování v tělocvičnách a podobně. Za takové ubytování, v němž provozovatel uprchlíkovi poskytne stravu a nocleh, náleží provozovateli 200 Kč na den a na uprchlíka. Dalším příspěvkem je příspěvek na nouzové ubytování u jiných ubytovatelů. Jde o prostory samospráv nebo soukromých majitelů ubytoven, penzionů a hotelů. Zde se bude přispívat za nocleh, avšak bez stravy. Půjde o 250 Kč na den a na uprchlíka.

Zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/prispevek-lidem-za-ubytovani-ukrajincu-by-mohl-byt-3000-kc-na-osobu-40390617, https://www.penize.cz/vlastnictvi-nemovitosti/432988-prispevek-na-ubytovani-uprchliku-pro-domacnosti-schvalila-vlada

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.