Srážky ze mzdy při exekuce – kolik vám musí nechat

Pokud je na vás nařízena exekuce, je více způsobů, jak může být provedena, aby váš dluh byl splacen, Nejčastěji půjde o strhávání částek ze mzdy nebo jiných příjmů. My se dnes podíváme na to, jak taková exekuce probíhá, a kolik vám exekutor musí nechat. Pojďme tedy na to!

Z kterých příjmů lze peníze strhávat

Exekuci strháváním ze mzdy nebo jiných příjmů lze realizovat jen na základě exekučního příkazu. ten se mimo jiné doručuje také tomu, kdo vám vyplácí mzdu. Tato fyzický nebo právnická osoba je pak osoba zúčastněná na exekučním řízení, a má povinnost strhávat vám dané částky a zasílat je exekutorovi. Které příjmy lze takto srážkami postihnout? Klasicky půjde o mzdu, tedy příjem na základě pracovní smlouvy. Dále může jít o plat, služební příjem, služební plat, odměny z dohod o provedení práce nebo pracovní činnosti, odměny za pracovní či služební pohotovost, odměny členů zastupitelstva obce či kraje, výživné, dávky státní sociální podpory (nejsou-li vyplaceny jednorázově), a dávky pěstounské péče. Dále mezi příjmy, ze kterých lze srážet na exekuci, patří ty příjmy, které povinnému nahrazují odměnu za práci. Jde například o náhradu mzdy nebo platu, nemocenské pojištění, peněžitou pomoc v mateřství, důchody, stipendia, podporu v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci, odstupné, náhradu za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti, dávky ze smlouvy o výměnku a výsluhy. Jiné příjmy než ty, které stanovuje zákon a jejichž valná většina zde byla vyjmenována, nelze zatížit strháváním na exekuci.

Kolik lze strhnout a kolik musí exekutor nechat?

Srážky se exekutorem realizují z čisté mzdy. Tedy mzdy, která je očištěna od záloh na daně, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Započítávají se sem však čisté odměny. Nezapočítávají se sem však náhrady spojené s pracovním výkonem (například náhrady za pracovní cesty). Jaký je rozsah srážek? Dlužníkovi nesmí být sražena ze mzdy nezabavitelná částka. Ta se vypočítá následovně. Jde o ¾ součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení na jednotlivce. Na manželku či manžela se pak počítá 1/3 nezabavitelné částky, byť by tato osoba měla samostatný příjem. tyto částky v tomto roce dělají:

  • životní minimum – 3 680 Kč,
  • normativní náklady – 6 815 Kč.

Dohromady dělají tyto položky 10 675 Kč měsíčně, ¾ z tohoto součtu jsou pak 8006,25 Kč. To je částka, která musí dlužníkovi zbýt. Třetina nezabavitelné částky dělá 2668,75 Kč.

Příklad: Dlužník s dvěma dětmi a manželkou

Pokud je dlužník v manželství a má dvě děti. Nezabavitelná částka na jeho osobu je 8 006,75 Kč. Na manželku má další nezabavitelnou částku (1/3 základní nezabavitelné částky) – 2 668,75 Kč. Na každé své dítě, ke kterému má vyživovací povinnost se pak započítá opět 1/3 základní nezabavitelné částky, tedy 2x 2668,75. Tomuto našemu modelovému dlužníkovi tedy každý rok musí zbýt 16 013 Kč.

Zdroj: zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách, https://exekuce.justice.cz/srazky-ze-mzdy-a-jinych-prijmu/, https://www.podnikatel.cz/clanky/nezabavitelna-castka-se-od-roku-2022-zvysuje-meni-se-i-vypocet/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.