Kdy musí i zaměstnanec sám podávat daňové přiznání

02_dane

Pokud jste zaměstnanec, obecně se vás nemusí týkat každoroční podávání daňového přiznání finančnímu úřadu. Přiznání k dani za vás zasílá zaměstnavatel. Ne však vždy. Dnes se podíváme na případy, kdy tomu tak není a vy jako zaměstnanec musíte, podobně jako třeba OSVČ, podávat daňové přiznání sami. Pojďme tedy na to!

Souběžná práce či jiné příjmy

Prvním případem je ten, kdy zaměstnavatel alespoň nějakou dobu pracoval v daný rok pro dva či více zaměstnavatelů současně a zároveň u obou těchto zaměstnavatelů odvedl zálohou daň. Může také jít o případy, kdy máte u jednoho ze zaměstnavatelů pracovní smlouvu, ale u jiného si ještě přivyděláváte takzvaně „na dohodu“, tedy buď na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Daňové přiznání se vás jako zaměstnance týká také v případě, kdy máte ještě jiné zdanitelné příjmy, než jsou ty pocházející z vašeho zaměstnání. Typicky například když vedle zaměstnání ještě podnikáte nebo pronajímáte byt a podobně. Tyto zdanitelné příjmy musí být vyšší jak 6000 Kč za rok.

Příležitostné příjmy, dary či rušení penzijního připojištění

Dále se vztahuje povinnost podávat daňové přiznání na zaměstnance v situacích, kdy jeho příležitostné příjmy v úhrnu za rok přesáhnou částku 30 000 Kč. Stejně tak musíte podat přiznání, pokud přijmete dar, na který se nevztahují podmínky osvobození od daně. Dále musí zaměstnanec tuto svou povinnost splnit také v případě, kdy předčasně zruší a vybere prostředky z penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření či životního pojištění. Daní se odpočty, které uplatnil za posledních 10 let.

Vysoké příjmy nebo dluhy na daních

Posledními dvěma případy, kdy i zaměstnanec musí sám podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, jsou následující situace. Zaprvé, pokud máte vysoké příjmy. Máte-li hrubé příjmy ze mzdy vyšší jak 1 672 080 Kč, tedy asi 140 tisíc korun měsíčně hrubého, pak musíte podávat daňové přiznání sami. Druhým případem je, když zaměstnanec má dluhy na dani nebo mu byl neoprávněně vyplacen daňový bonus a zaměstnavatel toto oznámil finančnímu úřadu.

Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/finance/dane-2020-6-pripadu-kdy-musi-zamestnanec-podavat-danove-priz/r~0d5fa5c071f611eb9a61ac1f6b220ee8/, https://www.mesec.cz/clanky/kdy-musi-podat-danove-priznani-i-zamestnanec-nebo-podnikatel-s-pausalni-dani/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.