U jakých škod povinné ručení nepomůže

Povinné ručení je zákonem dané pojištění, které musí mít každý vlastník automobilu. Z tohoto pojištění se pak platí škody, které jsou způsobeny provozem vozidla. Ze zákona však vyplývají situace, kdy vám povinné ručení nepomůže a škodu musíte uhradit sami. Jaké to jsou?

Na co se pojištění vztahuje

Takzvané povinné ručení, či správněji pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, upravuje zákon č. 168/1999 Sb. Tento zákon stanovuje, že pojištění se vztahuje na škody, které jsou způsobeny někomu jinému právě při provozu pojištěného vozidla. Dále také stanovuje, že je povinností každého řidiče smlouvu o tomto pojištění uzavřít. V praxi pak platí, že pojišťovny nabízí povinné ručení samostatně, tedy jen v zákonem stanoveném rozsahu, nebo jako součást pojistného balíčku, který obsahuje také havarijní pojištění a podobně. Zákon však také stanoví výluky z tohoto povinného ručení. Jaké to jsou?

Výluky z pojištění

Ne vždy tedy lze spoléhat na to, že jakákoli škoda způsobená vozidlem jinému subjektu je kryta tímto druhem pojištění. Ne vždy je tedy každá škoda pojišťovnou proplacena. Například jde o situace, kdy je škoda způsobena úmyslně, kdy je prokázáno, že v krvi řidiče jakožto viníka nehody je prokázána přítomnost alkoholu nebo v případech, kdy automobil neodpovídá technickým požadavkům. Dále nelze proplácet škody, kdy vznikla škoda při střetu dvou vozidel, které jsou však ve vlastnictví jediné osoby. Existují také další výluky, které si stanovuje pojišťovna sama, další vyplývají právě ze zákona.

Jednotlivé výluky stanovené zákonem

Zákon stanovuje následující výluky z pojištění, kterým se také někdy říká výluky standardní. Pojištění se nevztahuje na újmu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla způsobena škoda. Dále také na škodu, které vznikla mezi vozidly jedné jízdní soupravy tvořené motorovým vozidlem a přípojným vozidlem, na újmu na vozidle, jehož provozem byla újma způsobena, na škodu vzniklou manipulací nákladem stojícího vozidla a na škodu, jíž je pojištěný povinen nahradit svému manželu nebo osobám, které s pojištěným žijí v jedné domácnosti. Dále nemůžete počítat s proplacením škody při střetu vozidel ve vlastnictví jediné osoby či škody, které vznikla při provozu vozidla v rámci účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, jakožto ani újmy způsobené provozem vozidla při teroristické či válečné události.

Zdroj: Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) ve znění pozdějších předpisů, https://www.epojisteni.cz/aktuality-vyluky-u-povinneho-ruceni/, https://www.epravo.cz/top/aktualne/v-jakych-pripadech-pojistovna-neuhradi-skodu-z-povinneho-ruceni-112039.html

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.