Tristní vítězství: Česko má nejvyšší sníženou sazbu DPH ze zemí V4

Plošné DPH

Nová studie společnosti Mazars odhaluje, že Česká republika se díky navrhovanému zvýšení snížené sazby DPH z 10 na 12 procent stále vzdaluje svým sousedům ze zemí Visegrádské čtyřky. Zatímco v Polsku, Maďarsku a na Slovensku je snížená sazba pouze 5 %, v ČR činí 10 %. Jak se tedy Česká republika umisťuje v porovnání se zbytkem regionu a jaké další faktory ovlivňují její daňový systém?

ČR a její výjimečné postavení v rámci V4

Česká republika se v rámci zemí Visegrádské čtyřky vyznačuje vysokou sníženou sazbou DPH, která činí 10 %. Oproti Polsku, Maďarsku a Slovensku, kde je tato sazba nastavena na pouhých 5 %, je česká snížená sazba nejvyšší. Tato skutečnost vyplývá z každoroční studie „CEE Tax Guide“ od poradenské společnosti Mazars, která srovnává daňové trendy ve 25 evropských a středoasijských zemích.

Základní sazba DPH v ČR a porovnání s ostatními zeměmi

Zatímco Česká republika vyniká svou vysokou sníženou sazbou DPH, co se týče základní sazby, tak vybočuje spíše z průměru. V porovnání se zeměmi V4 má ČR druhou nejnižší základní sazbu. Maďarsko s 27 % je zde na prvním místě, následuje Polsko se 23 %. Na Slovensku je základní sazba 20 %, zatímco v ČR činí 21 %. V Rakousku a Německu se pohybuje kolem 20 % a 19 %.

Ze snížené do základní sazby by se měly přesunout například kadeřnické a holičské služby, točené pivo, přeprava komunálního odpadu či úklidové práce. Ke snížení sazby daně by mělo naopak dojít například u vybraných léků či farmaceutických výrobků, stavebních prací, dětských autosedaček nebo pohřebních služeb.

Další faktory ovlivňující daňový systém v ČR

Kromě samotných sazeb DPH se rozdíly mezi jednotlivými zeměmi týkají také rozložení zboží a služeb. Předpisy týkající se DPH jsou v rámci EU v mnoha ohledech harmonizované, a i některé nečlenské státy se snaží přizpůsobit tomuto systému. Studie Mazars upozorňuje na výrazné rozdíly u snížené sazby DPH mezi zkoumanými 25 státy.

Trendy v daňových systémech a boj proti podvodům

Světové vlády se snaží zlepšit dodržování předpisů a omezit podvody v daňových systémech. Jedním z opatření je například zavedení elektronické fakturace, online registrace a podávání daňových přiznání DPH či reportování v reálném čase. Země jako Maďarsko a Polsko již zavedly inovativní systémy, které mají zvýšit transparentnost a dodržování předpisů.

Zdroje info: Autor, Mazars, https://cesky.radio.cz/cesko-ma-nejvys-stanovenou-snizenou-sazbu-dph-z-okolnich-zemi-8787945

Náhledové foto: Pixabay