Domů Profi CZ

Profi CZ

Odkoupení pohledávek

Profi CZ nabízí výhodný odkup pohledávek

Radek Štěpán 12. 07. 2016

Věřitelé, kteří někomu půjčili peníze, se stále častěji potýkají s tím, že jim dlužníci nesplácejí své závazky dle sjednaných podmínek. Mnohdy se pak musejí obracet na soud. To je však zdlouhavé řešení. Než dojde například k exekuci majetku…

Dluhy

Profi CZ: Nabízí řešení ve chvíli, kdy vám dlužník odmítá zaplatit ve stanoveném termínu

Radek Štěpán 01. 06. 2016

Jako věřitelé, kteří jste půjčili někomu peníze, se můžete dostat do situace, kdy vám dlužník nezaplatí peníze do termínu, který jste si s ním domluvili. Účinným způsobem, jak vymoci dluh, je obrátit se na společnost Profi CZ.