Profi CZ: Nabízí řešení ve chvíli, kdy vám dlužník odmítá zaplatit ve stanoveném termínu

Dluhy

Jako věřitelé, kteří jste půjčili někomu peníze, se můžete dostat do situace, kdy vám dlužník nezaplatí peníze do termínu, který jste si s ním domluvili. Účinným způsobem, jak vymoci dluh, je obrátit se na společnost Profi CZ.

Profi CZ je společností, která se krom jiných aktivit specializuje na vymáhání dluhů mimosoudní cestou. Jako její klienti máte velkou šanci, že vám dlužník peníze zaplatí, aniž by vše muselo probíhat přes soudy. Vymáhání pohledávek soudní cestou je značně zdlouhavé.

Efektivní a rychlý způsob, jak přimět dlužníka k zaplacení dluhu

Profi CZ nabízí rychlé a efektivní řešení. Za poplatek vaším prostřednictvím dluh vymůže. Její způsoby jsou zcela legální, přitom vysoce účinné. Zatímco mnoho jiných firem vymáhá dluhy pouze telefonicky či emailovou urgencí, Profi CZ postupuje tak, že dlužníky urguje osobně.

Právě osobní komunikace se ukázala jako zdaleka nejefektivnější. Člověk, který dluží peníze, je při osobním jednání mnohem vstřícnější a ochotnější zaplatit dlužnou sumu. Stačí například jen varování, že vše může skončit u soudu, který často v takovýchto případech nařizuje exekuci majetku.

Neplatíte žádné poplatky předem

Vymáhání dluhů externí firmou vás bude něco stát, přesto si však dovolím tvrdit, že se v mnoha případech vyplatí. U Profi CZ navíc neplatíte žádné poplatky předem. Odměna se vyplácí až poté, co dojde k realizaci vymožení pohledávky. Jinými slovy ve chvíli, kdy dlužník skutečně svůj závazek po urgenci společnosti splatí. Úspěšnost vymáhání pohledávek od dlužníků má společnost velmi vysokou, každý měsíc odesílá věřitelům miliony korun.

Tímto způsobem můžete vymáhat nejen klasické pohledávky ve formě směnek, ale také například i neproplacené faktury apod. Na Profi CZ se mohou obrátit fyzické i právnické osoby. Více informací a kontakty najdete na webu společnosti.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.