Příspěvek 5000 Kč

Peníze

Co dělat, když vám nepřišel příspěvek 5000 pro důchodce

Pokud vám nepřišel vládou schválený plošný příspěvek pro starobní důchodce, ač jste na něj měli nárok, určitě ještě je možnost bránit se…