Pět tisíc na dítě: Kdy přijdou a kdo musí žádat

Dítě

Pět tisíc korun na dítě – tento příspěvek již schválila vláda, nepředpokládá se, že by zákon neprošel sněmovnou a senátem, vládní strany tu mají většinu. Proto se dnes podíváme na to, jak příspěvek bude vyplácen a kdo o něj bude muset žádat. Pojďme tedy na to!

Kdo bude mít nárok

Kdo bude mít nárok na pětitisícový příspěvek na dítě? Dle vládního návrhu půjde o domácnosti s dětmi do 18 let. 5000 Kč na každé dítě. Zároveň musí být splněna podmínka, že rodiče dítěte v roce 2021 nepřesáhli příjem 1 milion korun hrubého. Pokud tedy vaše dítě do 1. srpna 2022 nedosáhne plnoletosti, či se narodí v termínu od 2. srpna 2022, vznikne vám nárok. Další podmínkou je trvalý pobyt a bydliště v České republice.

Kdo musí žádat?

O příspěvek se v některých případech bude muset žádat, v ostatních pak bude výplata automatická. Automaticky vznikne nárok těm dětem, kteří budou mít v červenci 2022 nárok na výplatu přídavku na dítě za měsíc červen 2022. V tomto případě tedy není třeba o nic žádat. Ve všech ostatních případech však ano, a to primárně elektronicky prostřednictvím aplikace ministerstva. Půjde však podat i listinnou žádost prostřednictvím Czech POINTu. V žádosti musí být uvedeno jméno a příjmení, místo a datum narození a rodné číslo dítěte, případně číslo dokladu dítěte. Dále stejné údaje o rodičích, u kterých přibývá ještě evidenční číslo pojištěnce, pokud bylo přiděleno. Dále způsob výplaty dávky a kontaktní údaje. Nezažádáte-li si o příspěvek do jednoho roku od nabytí účinnosti zákona, nárok vám zaniká.

Může příspěvek strhnout exekutor?

Dle navrhovaného zákona, který pochází z dílny vlády, nemá být příjem z těchto jednorázových příspěvků na děti podléhat výkonu rozhodnutí ani exekuci. Byly-li proti vám nařízeny srážky ze mzdy, není možné, aby se srazil tento příjem. To samé platí například pro případy, kdy exekutor získává peníze z vašeho účtu. Pokud jste s někým uzavřeli v rámci vašeho dluhu nebo jiného závazku dohodu o srážkách, ani v tomto případě příspěvek nemůže být k sanaci nároků věřitele použit. Příspěvek není ani předmětem daně z příjmů a nezapočítává se do rozhodného příjmu.

Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/na-dite-5000-kc-kdo-je-dostane-automaticky-a-kdy-vam-penize-pristanou-na-uctu/ https://www.penize.cz/nakupy/434341-prispevek-5000-kc-na-dite-schvalila-vlada-zname-podminky

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.