Kratší pracovní doba

Odchod z práce

Kdy máte nárok na zkrácenou pracovní dobu

Určitě můžou nastat v životě situace, kdy potřebujete zkrátit vaši pracovní dobu. Možná je jich dnes, i vzhledem ke koronavirové pandemii, distanční…