Kdy máte nárok na zkrácenou pracovní dobu

Odchod z práce

Určitě můžou nastat v životě situace, kdy potřebujete zkrátit vaši pracovní dobu. Možná je jich dnes, i vzhledem ke koronavirové pandemii, distanční výuce dětí apod. ještě více. Dnes si řekneme, jak o kratší pracovní dobu žádat, a kdy na ni máte nárok ze zákona.

Nárok můžete mít ze zákona

Existuje skupina zaměstnanců, kteří mají na zkrácený úvazek nárok ze zákona. Konkrétně tuto skupina osob popisuje § 241 odst. 2 zákoníku práce. Ten stanoví, že u vyjmenovaných skupin zaměstnanců musí zaměstnavatel vyhovět jejich žádosti o kratší pracovní dobu, pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody. Mezi těmito zaměstnanci jsou

  1. těhotné ženy,
  2. osoby, které pečují o dítě mladší 15ti let,
  3. osoby, které pečují o závislou osobu.

Žádost o kratší pracovní dobu

Potřebujete-li kratší pracovní dobu, můžete podat vůči zaměstnavateli žádost. Nemusíte být ani ti, kteří na ni mají ze zákona, jak bylo napsáno výše, nárok. Žádat může každý. Pokud se se zaměstnavatelem dohodnete, není nikde problém. Pokud tedy činíte tuto žádost, ujistěte se, že již obsahuje vše tak, jak si představujete práci do budoucna. Tato žádost může být i ústní. Vyjádřete, kolik chcete mít hodin práce na týden apod. Pokud ji zaměstnavatel akceptuje (u zákonného nároku musí, u jiných osob nikoli), pak musíte uzavřít novou pracovní smlouvou, respektive zahrnout smluvené změny do vaší pracovní smlouvy. Nyní je již zákoníkem práce vyžadována písemná forma.

Odmítnutí žádosti zaměstnavatelem

Pokud nemáte zákonný nárok na zkrácenou pracovní dobu, respektive na akceptaci vaší žádosti o ní ze strany zaměstnavatele, pak se nedá nic dělat, pokud vám ji šéf nedovolí. Pracovní poměr je smluvní vztah dvou stran, přičemž není obecně možné vyžadovat po jedné ze stran, aby něco musela akceptovat. Zároveň je však pracovní právo natolik specifické, že chrání práva zaměstnance na úkor svobody zaměstnavatele. Proto pokud jste těhotná, rodič či jiná osoba pečující o dítě mladší 15ti let nebo osoba pečující o (na vás) závislou osobu, máte nárok na to, aby vám zaměstnavatel vyhověl. Vaši žádost lze odmítnou jen z tzv. vážných provozních důvodů. Ty musí při odmítnutí doložit. Je možné uvažovat o tom, že půjde o důvod specifik pozice apod. Pokud si myslíte, že vaše žádost byla neoprávněně zamítnuta, pak upozorněte inspektorát práce nebo posléze i soud ve formě žaloby.

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.