Kdy vám zaměstnavatel musí zkrátit úvazek

právo

Pracovní právo zná životní situace, kdy má zaměstnanec nárok na zkrácený úvazek, pakliže o něj u zaměstnavatele požádá. Právě dnes se na tuto problematiku zaměříme. Kdy máte právo na zkrácený úvazek v zaměstnání?

Co je dle zákona zkrácený úvazek

V praxi se používá mnoho pojmů, které však nejsou úplně přesné. Používáme označení hlavní a vedlejší pracovní poměr, poloviční úvazek a podobně. Pravdou však je, že od roku 2006 zákoník práce nic takového nezná. Zná jen práci se standardní pracovní dobou a poté pracovní poměr s kratší pracovní dobou. Tu si může zaměstnanec se zaměstnavatelem sjednat sám, někdy však na to má zákonný nárok, a pakliže o tuto kratší pracovní dobu zaměstnanec požádá, musí mu druhá strana vyhovět. Za kratší pracovní dobu náleží mzda, která je krácena dle toho, jak kratší doba je. Samozřejmě si mohou strany sjednat vyšší mzdu. Nejčastější formy kratší pracovní doby jsou nižší počet směn za měsíc nebo snížení délky denní pracovní doby.

Těhotné zaměstnankyně

První skupinou osob, které mají nárok na kratší pracovní dobu jsou těhotné osoby. Tato osoba má nárok na úpravu či zkrácení pracovní doby, pokud o to zažádá. Zkrácení pracovního úvazku však ovlivní budoucí výši mateřské. Ta činí 70 % z redukovaného vyměřovacího základu. Ten bude však s ohledem na nižší mzdu nižší. Vyměřovací základ se vypočítává z výdělků za posledních 12 měsíců před nástupem.

Pečující o dítě či o závislou osobu

Dalšími subjekty jsou zaměstnanci, kteří se starají o dítě, které je mladší patnácti let. Pokud se osoba stará o své dítě, které je mladší než patnáct let a požádá zaměstnavatele o zkrácení pracovní doby, opět musí zaměstnavatel vyhovět. Stejně tak je to u osob, které pečují o osoby ve stupni závislosti. Musí jít o stupně závislosti II, III či IV. Zde nerozhoduje věk osoby, o kterou se zaměstnanec stará.

Kdy šéf nemusí vyhovět

Výše uvedení mají zákonný nárok na kratší pracovní dobu. Existuje však jedna situace, kdy jim zaměstnavatel nemusí vyhovět. Může tak učinit, brání-li mu ve vyhovění závažné pracovní důvodu. Ty však musí náležitě prokázat.

Zdroj: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, https://www.finance.cz/533577-narok-na-zkraceny-uvazek-zkraceni-uprava-pracovni-doby, https://www.vimvic.cz/prace-na-zkraceny-uvazek

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.