Domů Dítě

Dítě

Dítě

Kdy odpovídá rodič za škodu dítěte

Honza Mikulín 04. 04. 2022

Pokud vaše dítě způsobí škodu, odpovídáte, jako rodič, za závazky vzniklé tímto deliktem za něj. Jinými slovy, musíte za dítě, pakliže jsou zde dány všechny podmínky vzniku odpovědnosti, zaplatit majetkovou újmu (škodu), popřípadě i nemajetkovou újmu. Dnes se na podmínky…

Dítě chudoba

Covid-19 ve vyspělých státech: Stále více dětí padá do chudoby

Radek Štěpán 14. 12. 2020

Koronavirová pandemie je aktuálně opět ve vrcholové fázi. Bohužel. Radost z toho bezesporu nemá nikdo. Přesto je zapotřebí upozornit nejen na to, že bychom měli dodržovat karanténní opatření a stranit se ostatních. S nemocí covid-19 bohužel souvisí také dětská chudoba, jež se…

Děti

Cukr a domluva. Tento styl výchovy nikdy bič nenahradí

Radek Štěpán 23. 09. 2019

Asi každý z nás by chtěl mít vychované dítě, které v životě něco dokáže. Sny se mnohdy mohou proměnit v realitu, nicméně takovémuto cíli musíme již naproti. Jak? Jednoznačně vlastní výchovou. V té by měla hrát hlavní úlohu samotná péče o dítě a nikoli…